PROGRAM 2015 KONFERENCJA

 

Program konferencji „Roboty Medyczne 2015”. 17.12.2015 r. budynek Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

9.00 Uroczyste Otwarcie Konferencji. Pani Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – Jan Sarna, Prezydent International Society for Medical Robotics – Zbigniew Nawrat.

9.10 Sesja: Teraz my czyli Robin Heart – pierwszy polski robot chirurgiczny – przed wdrożeniem w 2016 r. Zbigniew Nawrat, Krzysztof Lehrich, Krzysztof Lis, Wiesław Zinka, Łukasz Mucha, Kamil Rohr, Paweł Kostka, Wojciech Sadowski, Adam Klisowski, Mariusz Jakubowski, Piotr Kroczek, Dariusz Krawczyk, Zbigniew Małota; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

9.25 Sesja Przyszłość 1: Polacy w projektach europejskich – europejskie roboty medyczne.

Przedstawia ACCREA Engineering, Lublin, Bartłomiej Stańczyk krótko o projektach.

MOBOT – chodzik robotyczny.

REMEDI – robot do zdalnej diagnostyki nieinwazyjnej.

RAMCIP – robot opiekuńczy dla pacjentów z demencją.

Przedstawia FRK, Zabrze, Zbigniew Nawrat krótko o projektach.

STIFF- FLOP – robot chirurgiczny inspirowany ośmiornicą.

INCITE – innowacyjne sensory w robotyce medycznej.

9.45 Sesja Przyszłość 2: Stawiamy na młodych: Innowacje w robotyce medycznej – sesja młodych naukowców  i studentów o nagrodę Statuetka Robina i Strzała Robina.

Marcin Studziński1, Miłosz Chrzan1, Piotr Grabiec1, Tomasz Lis1, Aleksander Rotowski1, Michał Burkacki2, Sławomir Suchoń2. Biomechatroniczna, niskobudżetowa proteza przedramienia na bazie projektu InMoov. 1Studenckie Koło Naukowe „Biokreatywni”, Politechnika Śląska w Zabrzu, 2Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Zabrze.

Jędrzej Stranz. Projekt egzoszkieletu stawu łokciowego do badań nad sterowaniem. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań, Poland.

Piotr Prochor 1, Roman Trochimczuk 2. Studium projektowe biomechatronicznego aparatu wspomagającego drenaż limfatyczny kończyn dolnych i górnych. 1Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 2Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka.

Mateusz Szaniewski, Leszek Podsędkowski. Implementacja algorytmów siłowego wspomagania chirurga na robocie RobIn Heart. Politechnika Łódzka.

Grzegorz Piątek. Robot do reedukacji chodu – od pomysłu do wdrożenia.  Firma Prodromus.

11.00 Sesja Mistrzowie robotyki medycznej: Sesja Honorowych Członków ISMR 2015.

Medycyna

Andrzej Bochenek – Katowice – Roboty ZEUS, AESOP – historia pionierskiej polskiej chirurgii robotowej (Katowice), mniej inwazyjna kardiochirurgia.

Wojciech Witkiewicz, (M.Zawadzki) – Wrocław – da Vinci – polskie aktualne doświadczenia chirurgii robotowej (Wrocław), mniej inwazyjna chirurgia.

Technika

Krzysztof Kozłowski – Projekty medyczne realizowane w Katedrze Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechniki Poznańskiej.

Krzysztof Tchoń – Wrocław – Roboty socjalne

12.30 Sesja praktyków – po co nam roboty medyczne. Mistrzowie.

Kardiochirurgia: Marian Zembala, Michał Zembala, Marek Cisowski, Tomasz Hrapkowicz, Joanna Śliwka, Arkadiusz Farmas.

Kardiologia: Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka.

Chirurgia ogólna: Józef Dzielicki, Damian Czyżewski, Józef Kurek, Wojciech Korlacki.

Ortopedia: Dominik Pawliński.

Stomatologia: Tadeusz Morawiec.

Urologia: Marek Krakós, Krzysztof Borkowski.

Opieka domowa, senioralna: Piotr Bednarski, Tadeusz Durczok.

Rehabilitacja: Krystian Oleszczyk, Wiesław Zinka, Andrzej Michnik.

14.00 Lunch i pokazy robotów

Część praktyczna szkolenia – pokaz, instrukcja użytkownika, nauka: roboty rodziny Robin Heart, wirtualna sala operacyjna jako element planowania operacji chirurgicznych.

15.00 Sesja Mistrzowie robotyki i innowacyjnych technologii medycznych: sesja zagraniczna.

Wielki Chirurg

Sławomir Marecik. CA Robot in Colorectal Surgery: When & Why?. (SKYPE). Department of Colorectal Surgery – University of Illinois, Chicago.

Wielki innowator

Tal Golesworthy. The ExoVasc Personalised External Aortic Root Support – How I repaired my own heart. Exstent Limited Tewkesbury Gloucestershire GB.

16.00 Innowacje w robotyce medycznej

Dorota Szczęśniak-Stańczyk1, Bartłomiej Stańczyk2, Robert Błaszczyk1, Wojciech Brzozowski1, Radosław Zarczuk1, Marcin Janowski1. Projekt ReMeDi – pierwsze doświadczenia z prototypem nowego  robota do zdalnej nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. 1Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2ACCREA Engineering – Lublin.

Dorota Szczęśniak-Stańczyk1, Bartłomiej Stańczyk2, Konrad Rejdak3, Justyna Gerłowska3, Katarzyna Grabowska-Aleksandrowicz3, Urszula Skrobas3. RAMCIP – domowy robot asystent dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. 1Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2ACCREA Engineering – Lublin, 3Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Bartłomiej Stańczyk. Design and implementation of new robotic walker devices. ACCREA Engineering, Lublin, Poland.

Krzysztof Mianowski. Badania wstępne stanowiska do rehabilitacji kręgosłupa metodą DKK. Politechnika Warszawska.

Kamil Rohr 1, Lukasz Mucha 1, Péter Fürjes 2, János Radó1,3, Csaba Dücső 3, Peter Foldesy 3 , Gábor Szebényi 4, and Zbigniew Nawrat 1. Robin Heart  Force Feedback/Control System Based on INCITE Sensors – preliminary study. 1 Foundation of Cardiac Surgery Development, Biocybernetics Laboratory, Zabrze, Poland 2 Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary, 3 ANTE Ltd., Budapest, Hungary, 4 Budapest University of Technology and Economics, Dept. of Polymer Engineering, Budapest, Hungary

17.00 W poszukiwaniu innowacji

Krystian Klimowski1, Jacek Staniszewki2, Artur Drużdż3, Anna Bryl4, Piotr Sauer5. Studium wykonalności obiektywnego zabiegu rehabilitacji skoliozy z wykorzystaniem  inercyjnego systemu pomiarowego. 1CUBE Systems, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, 2SKOLIO Centrum Leczenia Schorzeń Kręgosłupa, 3Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, 4Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, Oddział Neurologiczny, 5Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów.

Grzegorz Ilewicz1, Zbigniew Nawrat2,3. Optymalizacja robota chirurgicznego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego i metody powierzchni odpowiedzi. 1Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mechatroniki i Automatyki, 2Śląski Uniwersytet Medyczny, 3Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Zabrze.

Łukasz Frącczak, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Paweł Żak, Katarzyna Koter, Piotr Wróblewski. Endoskop o nieograniczonym zasięgu. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Instytut Obrabiarek i TBM.

17.30 Rynek robotów medycznych

Karolina Kroczek. Rynek robotów medycznych czy akcesoriów?. Studium Doktoranckie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Yuwei Zhao. Review of surgical robot development in China. The Hong Kong Polytechnic University.

18.00 Ogłoszenie wyników. Uroczyste zakończenie konferencji.

Brak możliwości komentowania.