PROGRAM 2017 AKADEMIA ISMR

 

Akademia sztuki ISMR – PROGRAM

9 grudnia 2017 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze

Akademia sztuki budowania robotów medycznych – Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej. International Society for Medical Robots Academy.

 9.00. OTWARCIE AKADEMII

Zbigniew Nawrat. Wykład – Wprowadzenie: robot i człowiek, czyli po co nam roboty, po co robotom człowiek. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

TEMATY I MISTRZOWIE

1. KOMUNIKACJA CZŁOWIEK – MASZYNA

Adam Baruch. O komunikacji człowiek-maszyna. Virtual Patient Ltd , Haifa, Izrael.

Gość specjalny: Adam Baruch – chorzowianin żyjący od 1967 r. na emigracji w Izraelu, z tytułami doktora w dziedzinie fizyki, matematyki, nauk komputerowych i medycyny na uczelniach w Izraelu, Wielkiej Brytanii i USA, wieloletni wykładowca na Politechnice w Hajfie. Znany jest z pewnością miłośnikom jazzu, jako dziennikarz i krytyk muzyczny, kolekcjoner i wydawca płyt, członek towarzystw jazzowych i organizator koncertów. Przedstawi również swój autorski projekt wirtualnego pacjenta, który na niektórych uczelniach świata wykorzystywany jest w systemie egzaminowania studentów, weryfikując ich wiedzę z zakresu współczesnej diagnostyki medycznej.

2. KOMUNIKACJA

Mirosław Koperwas. Roboty dla osób z problemami słuchu. Polski Związek Głuchych. (Znany i uznany przyjaciel i nauczyciel osób niesłyszących, aktywista PZG, tłumacz języka migowego, współorganizator kilku Konfrontacji Ucieczka ze świata ciszy).

3. ETYKA

ks mgr Andrzej Plaskowski. Etyka czyli CZŁOWIEK – ROBOT – CZŁOWIEK. Kapelan studentów SUM (nieoceniony przyjaciel studentów i …).

dr hab. Mariusz Wojewoda, Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski (Ukończył studia filozoficzne na US w Katowicach oraz studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim).

4. WYZWANIA

Dominik Pawliński. Usługi zdrowia i służby ratownictwa medycznego. Lekarz koordynator Ratownictwa Medycznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rzeszów (członek ISMR, Dyrektor Zarządzający czasopisma Medical Robotics Reports, praktykujący ortopeda).

5. DESIGN

dr hab. Andrzej Sobaś. DESIGN. profesor ASP (Projektant wzornictwa przemysłowego ze specjalnością projektowanie ergonomiczne. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1988 r. pracuje na kierunku Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach gdzie prowadzi Pracownię Projektowania Ergonomicznego oraz jest współprowadzącym Pracownię Komunikacji Społecznej)

Katarzyna Sokołowska. DESIGN. SOKKA Gliwice (Sokka to właściwie „firma rodzinna”, stworzona przez rodzeństwo Sokołowskich. Kasia, rocznik 1981, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (jej dyplom powstawał wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii – dotyczył systemu demonstracyjnego robota Robin Heart), Wojtek, rocznik 1983, absolwent słynnej turyńskiej Istituto Europeo di Design).

6. BIZNES

Marcin Sprawka. YOSHI PRIVATE INVESTMENT S A. (Marcin Sprawka, wiceprezes zarządu Yoshi Private Investment S.A.. Istniejąca od 2011 roku spółka Yosh iPrivate Investement S.A. zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym i inwestycyjnym, „jest dobrym selekcjonerem Ludzi-Talentów i Potencjału Technologicznego. Wspiera młode dobrze rokujące projekty swoją wiedza i szerokimi kontaktami).

7. e – TRENDY

Joanna Niedziałek. Koordynator w obszarze: e-Zdrowie, Ekspert w obszarze: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

W spotkaniu uczestniczą wszyscy goście i aktywni uczestnicy konferencji Roboty Medyczne oraz specjalnie zaproszeni specjaliści wielu dyscyplin naukowych i sposobów działalności, od prawa do psychologii, od administracji do dyrektorów przedsiębiorstw i ordynatorów klinik. W toczącej się dyskusji moderowanej przez Zbigniewa Nawrata i Mistrzów tworzy się pełny obraz problemów, szans i zagrożeń związanych z rozwojem robotyki medycznej.

Sesje dotyczące określonych zagadnień moderowane są przez Mistrzów do wyczerpania dyskusji. W tempo spotkania wpisane będą przerwy kawowe.

 

Brak możliwości komentowania.