PROGRAM 2009 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2009

12.00 – 12.05. Ceremonia otwarcia konferencji.  The opening ceremony.

Zbigniew Nawrat. Roboty medyczne 2009 – wprowadzenie. Introduction to Medical Robots 2009. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND.

12.10 – 13.30. Sesja – roboty chirurgiczne. Surgery Robots.

Romuald Cichoń. Leczenie choroby wieńcowej za pomocą drezdeńskiej techniki robotem da Vinci. Dresden technique by-pass robotically da Vinci assisted surgery. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca. ,,Medinet” Wrocław, Herzzentrum, Dresden, Germany.

Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Szymon Kostrzewski, Jerzy Stojko, Grzegorz Religa, Michał Zembala, Joanna Śliwka i Romuald Cichoń. Robin Heart – badania na zwierzętach. Wielogłos inżynierów i lekarzy. Robin Heart animal experiments report. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca.

Zbigniew Nawrat*, Leszek Podsędkowski**, Marek Ciembroniewicz***, Paweł Kostka*, Wojciech Dybka*, Piotr Wróblewski**, Piotr Zawiasa**, Kamil Rohr*, Wojciech Sadowski*, Zbigniew Małota*. Robin Heart Uni System – mechatroniczne narzędzia do robota i do ręki. RobinHeart Uni System – mechatronic tool manually and robotically operated. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, **Politechnika Łódzka, ***EMSI, POLAND.

Jonas Nilsagård. Simball 4D joystick – input device for Medical Robots. G-coder Systems AB, Mölnlycke, Sweden.

13.30 – 14.00. Sesja – roboty rehabilitacyjne. Rehabilitation robot.

Zbigniew Nawrat. Wprowadzenie – roboty rehabilitacyjne. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND.

Z. Paszenda**,    J. Marciniak**,    J. Brandt*,    M. Bachorz*,    A. Michnik*,   Z. Szczurek*,  A. Mężyk***, R. Michnik***, J. Jurkojć***, Z. Rak***, W. Kaliński***, W. Rycerski****,J. Janota****. Zrobotyzowane urządzenie rehabilitacyjne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn górnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu, **Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach, ***Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach  ****Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

14.00-14.30. LUNCH

POKAZY ROBOTÓW, Robots Show – Robin Heart, Robin Heart Uni System, Robota rehabilitacyjnego, Wirtualnej sali operacyjnej, Systemu edukacyjnego Simball.

14.30-15.30. Sesja – nawigacja w chirurgii i roboty. Surgery navigation and robots.

Matthias Helbig. Meeting Clinical Requirements in Minimal Invasive Surgery for ENT. Opis wymagań klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej otolaryngologii. Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Germany.

Tobias Kroll. In vitro studies for practical use and to determine the accuracy of a prototype for navigated soft-tissue-ultrasonography for the head and neck region. Badania in vitro do praktycznego wykorzystania i sprawdzenia dokładności prototypu w nawigacji wspomaganej USG tkanek miękkich regionu głowy i szyi. Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Germany.

Józef Kozak. Porównanie nawigacji stosującej obrazy ultrasonograficzne z innymi technikami nawigacji MIS. Comparison of navigated ultrasound imaging with other types of MIS navigation systems. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Zbigniew Nawrat, M.Helbig, J.Kozak, P.Kostka. K.Rohr, W.Dybka. Zastosowanie robota Robin Heart w nawigacji MIS sStosującej obrazy ultrasonograficzne. Application of robot Robin Heart in MIS navigation applying ultrasound image. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND **University of Frankfurt, ***Aesculap AG, GERMANY.

15.30-16.00. Sesja – specjalne miniroboty medyczne. Specialized mini-medical-robots.

Zbigniew Nawrat. Wprowadzenie miniroboty medyczne. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Medical University of Silesia, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND.

Maiusz Szwedo. Wizyjne sprzężenie zwrotne dla hybrydowego robota przeznaczonego do zadań mikromanipulacji wewnątrzkomórkowych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, POLAND.

16.00-16.30. Sesja – roboty i człowiek. Robots and human.

Zbigniew Nawrat. Jak nauczyć ludzi współistnienia z robotami i komu się to opłaci. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, POLAND.

Joanna Śliwka, Z.Nawrat, Paweł Kostka, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Zbigniew Małota. Edukacja chirurgów z wykorzystaniem oryginalnych stanowisk treningowych. The surgery education – virtual and physical training station. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND.

Paweł Kostka, Zbigniew Nawrat, Wojciech Dybka, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski, Piotr Wojtaszczyk. Optymalizacja struktury przekazu informacji w systemie sterowania telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. Aktualne rozwiązania i założenia dla nowego modelu. Optimisation of the information flow structure in the control system of Robin Heart surgery telemanipulator. Current state and bases for the new model assumptions. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND.

16.30 -17.00. Zakończenie konferencji I dyskusja okrągłego stołu. Round Table discussion and closing Ceremony.

18.00 – 23.00. Robin Heart Free Session!!!

Kawiarnia Artystyczna, Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, Spotkanie z bohaterami konferencji Medical Robots 2009 w konwencji kawiarni naukowo-artystycznej. Muzyka – Z.Nawrat i przyjaciele.

 

Brak możliwości komentowania.