PROGRAM 2008 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2008

Zabrze 12.12.2008

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii / Foundation for Cardiac Surgery Development

10.00. Otwarcie konferencji

10.15. Wprowadzenie w tematykę robotów medycznych.

Leszek Podsędkowski. Przegląd robotów medycznych./ Medical robots review. Politechnika Łódzka.

10.30. Mniej inwazyjna kardiochirurgia

Michal Zembala. Endoskopowe pobranie tętnicy promieniowej. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Krzysztof Filipiak. Całkowicie endoskopowe pobranie tetnicy piersiowej wewnętrznej – MIDCAB. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

11.00 – 11.15. przerwa na kawę

11.15. Chirurg wobec innowacyjnych narzędzi

Joanna Śliwka, Z.Nawrat. Nauczanie zrobotyzowanej chirurgii – warsztaty chirurgiczne/ Training for robotically assisted surgery – workshop study. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Ilewicz G., Tejszerska D., Michnik R., Jurkojć J.*, Nawrat Z.**, Śliwka J. ***. Doświadczalna analiza ruchu kardiochirurga w warunkach modelowania zabiegu minimalnie inwazyjnego na sercu odzwierzęcym z użyciem klasycznych narzędzi torakoskopowych i systemu wizyjnego – badania wstępne. *Zakład Mechniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska,  **Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Śląski Uniwersytet Medyczny,  ***Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

P.Kostka, Z.Nawrat, L.Podsędkowski, W.Dybka, K.Rohr. Interfejs chirurg-maszyna oraz architektura systemu sterowania: w poszukiwaniu wysokiej funkcjonalności i ergonomii robota Robin Heart. Śląski Uniwersytet Medyczny i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Politechnika Łódzka, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

12.00. Roboty chirurgiczne

K. Mianowski. Projekt manipulatora typu sztuczna ręka dla robota humanoidalnego ROMAN jako przykład integracji szkieletu nośnego, układów napędowych, przekładniowych, transmisyjnych i sensorycznych. Politechnika Warszawska.

K. Mianowski, M. Witkowski. Rozwój nowej koncepcji manipulatora – statywu do wspomagania operacji chirurgicznych. Politechnika Warszawska.

Jacek Cieślik, Adam Zwierzyński. Algorytm wyznaczania trajektorii narzędzia chirurgicznego manipulatora medycznego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków.

Ilewicz G., Tejszerska D*., Nawrat Z.**. Badanie kinetyki manipulatora kardiochirurgicznego Robin Heart 1 z użyciem eksperymentu numerycznego realizowanego na sztywnych obiektach bryłowych w przestrzeni wirtualnej. *Zakład Mechniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska,  **Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Vera Z. Perez, Daniel Ruiz Navaa, Manuel J. Betancur,Cesar Medina. Bilateral control algorithms for RobIn Heart master slave system. Universidad Ponitificia Bolivariana, Medellin, Colambia.

Z.Nawrat, P.Kostka, L.Podsędkowski, W.Dybka, K.Rohr, W.Sadowski, Z.Małota, J.Śliwka. Eksperyment in vivo robotem Robin Heart oraz narzędzi Robin Heart Uni System – raport z przygotowań. Śląski Uniwersytet Medyczny i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Politechnika Łódzka, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

13.15. Roboty rehabilitacyjne

Jacek Brandt*, Władysław Kaliński**, Arkadiusz Mężyk***. Wybór łańcucha kinematycznego manipulatora do rehabilitacji górnej kończyny. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu Politechnika Śląska w Gliwicach: **Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, ***Katedra Mechaniki Stosowanej.

Robert Michnik*, Jacek Jurkojć*, Zdzisław Rak*, Arkadiusz Mężyk*, Zbigniew Paszenda**, Wiesław Rycerski***, Jan Janota***, Jacek Brandt****. Zastosowanie metody fotogrametrycznej do wspomagania projektowania urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej. *Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach,  **Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach,  ***Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, ****Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu.

Michał Bachorz, Andrzej Michnik, Jacek Brandt, Zbigniew Szczurek, Wincenty Kubica. Egzoszkielet do śledzenia i wspomagania ruchu kończyny górnej. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze.

Artur Handke, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński. Problematyka i optymalizacja współczesnych manipulatorów typu ręka człowieka. Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Politechnika Wrocławska.

Sesja sponsorska

dr Tomasz Rusin. Prezentacja firmy Elhys (wyposażenie stanowisk badawczych do pomiaru sił, odkształceń i naprężeń). (10 min)

14.15 – 14.45. Lunch + pokazy robotów rodziny Robin Heart

14.45. Kierunki i trendy – okulistyka

Juan E. Gallo, M.D., PhD Professor of Ophthalmology. Challenging Innovation for Surgical Ophthalmological Tools. Austral University School of Medicine, Argentina.

Zbigniew Nawrat. Modeling of robotically assisted ophthalmic surgery. Śląski Uniwersytet Medyczny i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

15.30. Kierunki i trendy – komputerowe metody wspomagania operacji chirurgicznych (CAS) – systemy nawigacji.

Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński. Computer assisted orthopaedic surgery – state of the art and new approach. Wroclaw University of Technology, Institute of Machines Design and Operation, Biomedical Engineering and Experimental Mechanics Laboratory, Wroclaw, Poland.

J. Kozak. Semi-automated registration using new markers for assessing the accuracy of a navigation system. Aesculap AG, Tuttlingen, Germany.

M. Helbig*, J. Kozak**, K. Krysztoforski***. Development of a ultrasound-supported navigation system. *Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Theodor Stern Kai 7, 60590 Frankfurt / Main, Germany, **Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, Germany, ***Institute of Machine Design and Operation, Wrocław University of Technology, Lukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, Poland.

J. Kozak*, M. Helbig**, K. Krysztoforski***. Error Analysis for Determination of Accuracy of an Ultrasound Navigation System for Head and Neck Surgery. *Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, **Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital of Frankfurt/Main (Germany) Theodor Stern Kai 7, 60590 Frankfurt / Main, ***Wroclaw University of Technology, Institute of Machine Design and Operation, Lukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław, Poland.

16.30. Kierunki i trendy – szanse i bariery

Romuald Cichoń. Zrobotyzowane narzędzia chirurgiczne – refleksje użytkownika.

Zbigniew Nawrat. Zrobotyzowane narzędzia chirurgiczne i roboty medyczne – refleksje konstruktora.

17.15. Dyskusja

18.00. Zakończenie konferencji

19.00. Robin Heart free session

Kawiarnia Artystyczna Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu – kawiarnia naukowa, spotkanie uczestników konferencji ze słuchaczami, w tym część muzyczna.

Brak możliwości komentowania.