Medical Robotics Reports 06

 

Redakcja składa serdeczne podziękowania za merytoryczny i honorowy wkład w przygotowanie tego wydania czasopisma osobom, które przyjęły na siebie trud recenzji przesłanych do nas publikacji. Recenzantami Medical Robotics Reports wydanie 2017 byli wybitni specjaliści robotyki i wielu dziedzin techniki, materiałoznastwa, biofizyki, medycyny m.in.: Krzysztof Borkowski (Lądek Zdrój), Armand Cholewka (Katowice), Sławomir Grzegorczyn (Zabrze), Paweł Kostka (Gliwice), Josef Kozak (Tutlingen, Niemcy), Zbigniew Paszenda (Gliwice), Dominik Pawliński (Rzeszów), Bartłomiej Perka (Poznań)..

Volume 6, December 2017

Spis treści

OKŁADKA_WSTĘP. Zbigniew Nawrat. POBIERZ ARTYKUŁ

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW ROBOTOWYCH W LECZENIU RAKA PROSTATY. Karolina Kroczek. POBIERZ ARTYKUŁ

SYTUACJA NA RYNKU URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH W POLSCE I WYBRANYCH PAŃSTWACH UE. Karolina Kroczek, Zbigniew Nawrat. POBIERZ ARTYKUŁ

STUDIUM PROJEKTOWE ROBOTA DIAGNOSTYCZNEGO DO ZASTOSOWAŃ W PROCEDURZE BIOPSJI STERCZA. Radosław Praski, Krzysztof Mianowski. POBIERZ ARTYKUŁ

ROBIN HEART INCITE TELEMANIPULATOR CHIRURGICZNY STEROWANY PRZEZ SYSTEM WYPOSAZONY W CZUJNIK SILY 3D. Zbigniew Nawrat, Łukasz Mucha, Dariusz Krawczyk, Krzysztof Lis, Krzysztof Lehrich, Kamil Rohr, Péter Földesy, János Radó, Csaba Dücső, Hunor Sántha, Gábor Szebényi, Péter Fürjes. POBIERZ ARTYKUŁ

PROTOTYPOWANIE ELEKTRYCZNEJ PROTEZY DŁONI Z UŻYCIE M TECHNIK WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO. Magdalena Kowalczyk. POBIERZ ARTYKUŁ

MODUŁ WYKONAWCZY SYMULATORA ECMO – PROTOTYP WSTĘPNY. Piotr Sauer, Tomasz Krzykowski, Jakub Kaczmarek, Szymon Grunt, Piotr Ładziński, Wojciech Mrówczyński. POBIERZ ARTYKUŁ

XV KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2017 – RAPORT 8 GRUDNIA 2017 – ZABRZE – FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII. Zbigniew Nawrat. POBIERZ ARTYKUŁ

DLACZEGO MEDYCYNA POTRZEBUJE DRUKU 3D ? Katarzyna Ciemny. POBIERZ ARTYKUŁ

 

Recenzenci czasopisma:

dr Ryszard Leniowski – Politechnika Rzeszowska

dr Paweł Kostka – Politechnika Śląska

dr Janusz Jakubiak – Politechnika Wrocławska

dr Andrzej Wołczowski – Politechnika Wrocławska

dr Zbigniew Małota – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

dr hab. inż. Andrzej Kasiński – prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Otolaryngologii

dr hab. Sławomir Grzegorczyn – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Biofizyki

Medical Robotics Reports (aby pobrać wersję PDF kliknij na zdjęcie)

Brak możliwości komentowania.