REFERATY ARCHIWUM

 

Anna Tomaszewska1, Anna Powojska1, Piotr Prochor1, Roman Trochimczuk2, Natalia Nadyozhanaya3. Koncepcja systemu kompleksowej terapii udrażniającej do rehabilitacji i kontroli obrzęku limfatycznego kończyn. 1Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 2Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 3Katedra Systemów Informacyjnych i Automatyzacji Produkcji, Vitebsk State Technological University. STRESZCZENIE

Magdalena Kowalczyk. Prototypowanie elektrycznej protezy dłoni z użyciem technik wytwarzania przyrostowego. Politechnika Poznańska, Poznań. STRESZCZENIE

Piotr Sauer1, Tomasz Krzykowski1, Jakub Kaczmarek1, Szymon Grunt1, Piotr Ładziński2, Wojciech Mrówczyński2. Element wykonawczy symulatora ECMO – prototyp wstępny. 1Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska, Poznań, 2Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. STRESZCZENIE

Radosław Praski1, Krzysztof Mianowski2. Studium projektowe robota diagnostycznego do zastosowań w procedurze biopsji gruczołu krokowego. 1Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 2 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. STRESZCZENIE

Marcin Kot1. Łukasz Major2, Jurgen Lackner3. Tribologia powłok węglowych o złożonej mikrostrukturze. 1Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 3Joanneum Research; Laserzentrum Leoben; Austria. STRESZCZENIE

Łukasz Major. Analiza mikrostrukturalna wielowarstwowych, nano-kompozytowych powłok bio-tribologicznych w aspekcie ich zastosowania w konstrukcji robota kardiochirurgicznego. Instytucja: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. STRESZCZENIE

Marek Trączyński, Krzysztof Kozłowski, Piotr Sauer. Proprioceptive hand rehabilitation system with progress measurement. Chair of Control and Systems Engineering, Poznan University of Technology. STRESZCZENIE

Amadeusz Duduś. Projekt stanowiska do rehabilitacji stawu skokowego metodą aktywną. Politechnika Warszawska Wydział: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Opiekun: Dr inż. Krzysztof Mianowski. STRESZCZENIE

Maciej Wysocki1,2, Robert Stachurski1, Szymon Dzwończyk1,2,3. Bioorteza robotyczna jako skuteczne urządzenie diagnostyczne i wspomagające rehabilitację. 1ExoLimbs – Mechatronic Solutions for Movement. 2Politechnika Wrocławska, 3Kell Ideas. STRESZCZENIE

Zbigniew Nawrat1,2, Grzegorz Ilewicz3. Linear buckling of medical robot tool for soft tissue surgery. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Relig, 2Śląski Uniwersytet Medyczny, 3Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mechatroniki i Automatyki. STRESZCZENIE

2015

Jędrzej Stranz. Projekt egzoszkieletu stawu łokciowego do badań nad sterowaniem. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań, Poland. STRESZCZENIE

Karolina Kroczek. Rynek robotów medycznych czy akcesoriów?. Studium Doktoranckie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. STRESZCZENIE

Piotr Prochor 1, Roman Trochimczuk 2. Studium projektowe biomechatronicznego aparatu wspomagającego drenaż limfatyczny kończyn dolnych i górnych. 1Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 2Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka. STRESZCZENIE

Dorota Szczęśniak-Stańczyk1, Bartłomiej Stańczyk2, Robert Błaszczyk1, Wojciech Brzozowski1, Radosław Zarczuk1, Marcin Janowski1. Projekt ReMeDi – pierwsze doświadczenia z prototypem nowego  robota do zdalnej nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. 1Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2ACCREA Engineering – Lublin. STRESZCZENIE

Dorota Szczęśniak-Stańczyk1, Bartłomiej Stańczyk2, Konrad Rejdak3, Justyna Gerłowska3, Katarzyna Grabowska-Aleksandrowicz3, Urszula Skrobas3. RAMCIP – domowy robot asystent dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. 1Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2ACCREA Engineering – Lublin, 3Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. STRESZCZENIE

Krystian Klimowski1, Jacek Staniszewki2, Artur Drużdż3, Anna Bryl4, Piotr Sauer5. Studium wykonalności obiektywnego zabiegu rehabilitacji skoliozy z wykorzystaniem  inercyjnego systemu pomiarowego. 1CUBE Systems, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, 2SKOLIO Centrum Leczenia Schorzeń Kręgosłupa, 3Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, 4Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, Oddział Neurologiczny, 5Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów. STRESZCZENIE

Marcin Studziński1, Miłosz Chrzan1, Piotr Grabiec1, Tomasz Lis1, Aleksander Rotowski1, Michał Burkacki2, Sławomir Suchoń2. Biomechatroniczna, niskobudżetowa proteza przedramienia na bazie projektu InMoov. 1Studenckie Koło Naukowe „Biokreatywni”, Politechnika Śląska w Zabrzu, 2Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska, Zabrze. STRESZCZENIE

Grzegorz Ilewicz1, Zbigniew Nawrat2,3. Optymalizacja robota chirurgicznego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego i metody powierzchni odpowiedzi. 1Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mechatroniki i Automatyki, 2Śląski Uniwersytet Medyczny, 3Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Zabrze. STRESZCZENIE

Bartłomiej Stańczyk. Design and implementation of new robotic walker devices. ACCREA Engineering, Lublin, Poland. STRESZCZENIE

Łukasz Frącczak, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska, Paweł Żak, Katarzyna Koter, Piotr Wróblewski. Endoskop o nieograniczonym zasięgu. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Instytut Obrabiarek i TBM. STRESZCZENIE

Piotr Sauer, Marta Drążkowska, Paweł Koczewska, Tomasz Boruszak, Wojciech Koczewski. Projekt konstrukcji manipulatora rehabilitacyjnego uwzględniającego ruch osi obrotu stawu kolanowego (Design of rehabilitation manipulator, which takes into account the movement of the axis of rotation of the knee). Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Politechnika Poznańska, (Chair of Control and Systems Engineering Poznan University of Technology), Poznań. STRESZCZENIE

Dorota Marszalik, Marek Sibielak, Waldemar Rączka, Jarosław Konieczy. Sterowanie trajektorią narzędzia robota przy pomocy zadajnika haptycznego w operacjach stereotaktycznych mózgu. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów, Kraków. STRESZCZENIE

Bartłomiej Krysiak. Manipulative robot for knee rehabilitation of patients with Ilizarov apparatus mounted on the thigh. Poznan University of Technology, Faculty of Computing, Chair of Control and Systems Engineering. STRESZCZENIE

Patrycja Grabowska, Daniel Prusak. Analiza kinematyczna wybranych struktur urządzeń wykorzystywanych do operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej. Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. STRESZCZENIE

Krzysztof Mianowski. Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa. ITLiMS, ZTMiR, Politechnika Warszawska. STRESZCZENIE

Adrianna Kumor, Bartłomiej Hrapkowicz, Jakub Piasecki, Maciej Banakiewicz, Marek Nocoń. Robot mobilny FROG. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. STRESZCZENIE

Paweł Kostka 1,2, Zbigniew Nawrat 1, Łukasz Antoniak 2, Wojciech Sadowski 1, Zbigniew Małota 1. Innowacyjne zastosowania bezkontaktowych interfejsów użytkownika w rozpoznawianiu gestów i telemanipulacji – realna użyteczność czy tylko gadżet? / Innovative applications of contact-less user interfaces in gesture recognition and telemanipulation – useful tool or only gadget?. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, 2Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze. STRESZCZENIE

Paweł Kostka. System nadzoru tele-manipulacji w testach symulacyjnych typu HIL- hardware in loop oraz w realnym środowisku robota chirurgicznego / Complex monitoring system of telemanipulation in simulated hardware in loop (HIL) tests and real surgery robot environment. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze. STRESZCZENIE

Kownacki Patryk1, Morawiec Tadeusz2, Iwona Niedzielska3. Zastosowanie pasywnej i aktywnej  nawigacji komputerowej  IGI w leczeniu implanto -protetycznym w chirurgii stomatologicznej. / Application of  passive an active surgical navigation system IGI for implant – prosthetic treatment in oral surgery. 1Prywatna Praktyka Stomatologicza, 2Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu SUM, 3Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- Twarzowej ŚUM w Katowicach. STRESZCZENIE

Ilewicz Grzegorz1, Nawrat Zbigniew 2. Zjawisko wyboczenia liniowego struktury robota medycznego obliczane metodą elementów skończonych. 1Katedra Mechatroniki i Automatyki UR, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, ŚLUM. STRESZCZENIE

2013

Dorota Szcześniak- Stańczyk1, Wojciech Brzozowski1, Andrzej Wysokiński1, Krzysztof Arent2, Janusz Jakubiak2, Mariusz Janiak2, Bogdan Kreczmer2, Angelika Peer3, Martin Buss3, Bartłomiej Stańczyk4, Manfred Tscheligi5, Carlo Alberto Avizzano6, Emanuele Ruffaldi6, Luc Van Gool7, Andrea Fossati7. Towards a Remote Medical Diagnostician (ReMeDi) – A Medical Robotics Project. 1Cardiology Department, Medical University of Lublin. 2The Unit of Fundamental Cybernetics and Robotics, Wrocław University of Technology. 3Institute of Automatic Control Engineering, Technische Universität München. 4ACCREA Engineering. 5ICT&S Center, University of Salzburg. 6PERCRO, Scuola Superiore Sant’Anna. 7Computer Vision Laboratory, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. STRESZCZENIE

Łukasz Frącczak 1, M. Moll, Jacek Moll 2, Leszek Podsędkowski 1. Motywacje do wprowadzenia procedur wspomagania chirurga podczas operacji zrobotyzowanych. 1Politechnika Łódzka, 2Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. STRESZCZENIE

2012

Jacek Cieślik. Path generator for multi-member surgical manipulator with specified path optimization. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki / AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland. STRESZCZENIE

Marta Kordasz, Piotr Sauer.  Analiza kinematyki stawu kolanowego dla nowej konstrukcji  manipulatora rehabilitacyjnego. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Politechnika Poznańska. STRESZCZENIE

Przemysław Musz. Badania charakterystyk kinematycznych ruchu narzędzi w operacjach mikrochirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikroanastomozji. Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

Pawel Kabacik, Arkadiusz Byndas, Mariusz Hofman, Przemyslaw Musz, Marcin Wielichowski, Tomasz Maleszka, Michal Preisner, Przemyslaw Gorski. Investigations into high resolution medical imaging for use in medical robot operation made with electromagnetic systems operating at microwave frequency range / Perspektywy zrealizowania zobrazowań dla potrzeb robotów medycznych za pomocą technik elektromagnetycznych wykorzystujących mikrofalowe promieniowanie rozproszone. Wroclaw University of Technology Institute of Telecommunications, Teleinformatics and Acoustics. STRESZCZENIE

Radosław Nowosielski. Platforma sterująca telemanipulatorem chirurgicznym. Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

2011

Łukasz Major. Multilayred TiN/Ti/a-C:H coatings for tribological application in medicine. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences; Kraków, Poland. STRESZCZENIE

Józef Kozak. Bone Visualization of RF-ultrasound data in real time. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, Germany.

A. Michnik 1, M. Bachorz 1, Z. Paszenda 2, R. Michnik 3, J. Jurkojć 3, W. Rycerski 4, J. Janota 4. System sterowania urządzenia mechatronicznego do rehabilitacji kończyn dolnych LEG-100. 1Instytut Techniki i Aparatury  Medycznej „ITAM” w Zabrzu, 2Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, 3Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, 4Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. STRESZCZENIE

Wojciech Witkiewicz. Pierwsze polskie doświadczenia z zakresu operacji małoinwazyjnych z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. STRESZCZENIE

P. Kowalski 1, M. Bachorz 1, B. Kubik 1, J. Marciniak 2, R. Michnik 3, J. Jurkojć 3, W. Rycerski 4, J. Janota 4.  System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym. 1Instytut Techniki i Aparatury  Medycznej „ITAM” w Zabrzu, 2Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, 3Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, 4Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. STRESZCZENIE

Ryszard Leniowski*, Lucyna Leniowska**, Rafał Pajda**, Jacek Cieślik***. ROCH-1 – wieloczłonowy manipulator chirurgiczny z napędem elektrycznym. *Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów,  **Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, Rzeszów, ***Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków. STRESZCZENIE

Piotr Sauer, Agnieszka Krzykowska. Projekt manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego dla dzieci u których prowadzone jest wydłużanie kończyny dolnej metodą Ilizarowa. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska. STRESZCZENIE

Wojciech Jopek*, Michał Turów**, Michał Wasielewski**. SuperHand – aktywna proteza ręki nowej generacji. *Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, ** Dział Konstrukcji i Technologii ProManus Sp. z o.o., Wrocław. STRESZCZENIE

Leszek Pstraś. Force control in medical robotics vs. human brain sensory processing. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. STRESZCZENIE

Podsędkowski L., Frącczak Ł., Kobierska A., Wróblewski P., Zawiasa P. Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki łódzkiej w zakresie robotów medycznych. Zakład Robotyki i Automatyzacji, Instytut Obrabiarek i TBM, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.

Jacek Cieślik, Jakub Kasperkowicz. Zastosowanie systemów CAE do planowania operacji chirurgicznych. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków. STRESZCZENIE

Adam Jan Zwierzyński, Jacek Cieślik. Planowanie trajektorii dla wieloczłonowych narzędzi laparoskopowych. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. STRESZCZENIE

Ł. Frącczak , L. Podsędkowski, M. Zawierucha. Bezkontaktowy układ pomiarowy wykorzystany w serwomechanizmie tarciowo wałeczkowym. Zakład Robotyki i Automatyzacji, Instytut Obrabiarek i TBM, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.  STRESZCZENIE

Krzysztof Mianowski. Nowe rozwiązania robotów chirurgicznych o wysokiej funkcjonalności. Politechnika Warszawska.

P. Kostka, Z. Nawrat, K. Rohr, K. Krzysztofik, W. Sadowski, Z. Małota. Sterowanie robotem Robin Heart.  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Nawrat, K. Rohr, K. Krzysztofik, W. Sadowski, Z. Małota. Badania przedkliniczne telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. STRESZCZENIE

Magdalena Żuk, Krzysztof Krysztoforski. Opracowanie systemu do analizy kinematycznej chodu człowieka. Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Politechnika Wrocławska. STRESZCZENIE

Krzysztof Filipiak, Tomasz Hrapkowicz, Michał Zembala. MIDCAB/TECAB czyli małoinwazyjna chirurgia wieńcowa, małoinwazyjne zabiegi AVR. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Michał Zembala. Małoinwazyjne hybrydowe zabiegi chirurgicznej ablacji AFIb. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Roman Przybylski, Marcin Krasoń. Stentgrafty aortalne  i zabiegi TAVI. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Szymon Pawlak,  Joanna Śliwka.  Wrodzone wady u dzieci. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Jacek Wojarski. Małoinwazyjne transplantacje płuc. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Anna Popławska, Sławomir Suchoń. System śledzenia i analizy trajektorii punktu za pomocą dwóch zsynchronizowanych kamer w oparciu o pasywne markery. Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki kierunek: Inżynieria Biomedyczna. STRESZCZENIE

Ilewicz G.*, Świtoński E.*, Mężyk A.*, Śliwka J.**, Nawrat Z.***. Niektóre wyniki badań modelowych i eksperymentalnych jako przykład użycia metod mechaniki stosowanej w optymalizacji robota medycznego. *Politechnika Śląska, **Śląskie Centrum Chorób Serca, ***Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. STRESZCZENIE

2010

Daniel Gorzkowski. Projekt manipulatora do operacji laparoskopowych.

Jarosław Śnitko. Projekt manipulatora do wykonywania małoinwazyjnych operacji chirurgicznych. Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  Zakłąd Teorii Maszyn i Robotów.

Robert Michnik*, Jacek Jurkojć*, Zdzisław Rak*, Grzegorz Gołda**, Władysław Kaliński**, Zbigniew Paszenda***, Michał Bachorz****, Andrzej Michnik****, Wiesław Rycerski*****, Jan Janota*****. Koncepcja mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodny z metodami neurofizjologicznymi. *Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska   **Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska  ***Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska  ****Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze  *****Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach.

2008

Jacek Brandt*, Władysław Kaliński**, Arkadiusz Mężyk ***. Wybór łańcucha kinematycznego manipulatora do rehabilitacji górnej kończyny. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu Politechnika Śląska w Gliwicach: **Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, ***Katedra Mechaniki Stosowanej

Artur Handke, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński. Problematyka i optymalizacja współczesnych manipulatorów typu ręka człowieka. Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Politechnika Wrocławska.

Ilewicz G., Tejszerska D*., Nawrat Z.**. Badanie kinetyki manipulatora kardiochirurgicznego Robin Heart 1 z użyciem eksperymentu numerycznego realizowanego na sztywnych obiektach bryłowych w przestrzeni wirtualnej. *Zakład Mechniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, **Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Śląski Uniwersytet Medyczny

Ilewicz G., Tejszerska D., Michnik R., Jurkojć J.*, Nawrat Z.**. Doświadczalna analiza ruchu kardiochirurga w warunkach modelowania zabiegu minimalnie inwazyjnego na sercu odzwierzęcym z użyciem klasycznych narzędzi torakoskopowych i systemu wizyjnego – badania wstępne. *Zakład Mechniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska **Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Ewelina Świątek-Najwer, Paweł Krowicki, Krzysztof Krysztoforski, Romuald Będziński. „Computer assisted orthopaedic surgery – state of the art and new approach”Wroclaw University of Technology, Institute of Machines Design and Operation, Biomedical Engineering and Experimental Mechanics Laboratory, Wroclaw, Poland.

Jacek Cieślik, Adam Zwierzyński. Algorytm wyznaczania trajektorii narzędzia chirurgicznego manipulatora medycznego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki.

J. Kozak. Semi-automated registration using new markers for assessing the accuracy of a navigation system. AESCULAP AG, Tuttlingen, Germany.

J. Kozak*, M. Helbig**, K. Krysztoforski***. Error Analysis for Determination of Accuracy of an Ultrasound Navigation System for Head and Neck Surgery. *Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, **Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University Hospital of Frankfurt/Main (Germany) Frankfurt / Main, ***Wroclaw University of Technology, Institute of Machine Design and Operation, Wrocław, Poland.

M. Helbig MD*, J. Kozak PhD**, K. Krysztoforski PhD***. Development of a ultrasound-supported navigation system. * Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, University of Frankfurt / Main, Frankfurt / Main, Germany,   **Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, Germany,   ***Institute of Machine Design and Operation, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland.

Robert Michnik*, Jacek Jurkojć*, Zdzisłąw Rak*, Arkadiusz Mężyk*, Zbigniew Paszenda**, Wiesłąw Rycerski***. Jan Janota***, Jacek Brandt****. Zastosowanie metody fotogrametrycznej do wspomagania projektowania urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej. *Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska w Gliwicach **Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach ***Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach  ****Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu.

2007

Adam Curyło, Andrzej Michnik, Paweł Kowalski, Jacek Brandt. Bezprzewodowa transmisja asynchronicznych danych pomiędzy wieloma węzłami systemu oparta o wykorzystanie grupy pikosieci standardu Bluetooth na przykładzie zastosowania w systemie rehabilitacji kardiologicznej PELETON Plus. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze.

Grzegorz Ilewicz, Robert Michnik, Dagmara Tejszerska *, Zbigniew Nawrat **. Zastosowanie techniki cyfrowej rejestracji optycznej do określenia wielkości kinematycznych telemanipulatora Robin Heart Vision. *Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska **Laboratorium Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,    **Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii, Śląska Akademia Medyczna.

D. Moschella1, E. Aulicino*, I. Lopresti*, P. Nudo**, M. Perrelli*, E. Vitelli*, G. Gatti**, C. Pace*** and G.A. Danieli**. Research on Medical Robots at Calabria University. *Calabrian High Tech S.r.l. – Cubo 46C  **Dipartimento di Meccanica dell’Università della Calabria – Cubo 44C  ***DEIS dell’Università della Calabria – Cubo 42C     Via Ponte Bucci     87036 Rende – Italy.

Łukasz Frącczak. Serwomechanizm o dwóch stopniach swobody z ciernym przekazaniem napędów. Łódzkie ramię RobIn Heart 3 – tym naprawdę można pracować. Politechnika Łódzka.

Paweł Lajmert. Metodyka projektowania systemu sterowania telemanipulatora medycznego o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy.

Piotr Zawiasa. Nowe końcówki narzędziowe do robota RobinHeart.

Agnieszka Wróblewska. Analiza systemów pomiarowych siły dla narzędzi telemanipulatorów medycznych.

Michał Bachorz, Sebastian Mniszek. Urządzenie PASTER do aktywnej i pasywnej rehabilitacji mięśni i stawów kończyn górnych lub dolnych. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze.

Sebastian Mniszek*, Marek Geodecki*, Michał Bachorz*, Marek Darowski**, Maciej Kozarski**. Urządzenie ECP-100 do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia wykorzystujące metodę kontrpulsacji zewnętrznej. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze,  **Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa.

Justyna Zdziarek*, Wojciech Jopek*, Krzysztof Krysztoforski**. Bioniczny hexapod w transporcie dla osób niepełnosprawnych.  *Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników, Politechnika Wrocławska  **Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska.

Brak możliwości komentowania.