PROGRAM 2021 KONFERENCJA

 

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE/Medical Robots 2021

Piątek, 3 grudnia 2021 

ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze im. prof. Zbigniewa  Religi.

TELEKONFERENCJA

13.00 OTWARCIE  Zbigniew Nawrat prezydent International Society for Medical Robotics

13.10 Keynote lecture

Keynote speaker: Kosta Jovanović , University of Belgrade

Robotic innovations in response to the COVID-19 pandemic – a pan-European perspective

14.00 Sesja Ortopedii i Rehabilitacji

14.00 Józef Kozak „Zwyrodnienia szkieletu w procesie starzenia się i ich wpływ na patologię kręgosłupa, stawu biodrowego i kolanowego” Aesculap, B Braun, Germany

14.20 Krzysztof Cygoń, Grzegorz Boczula  „Egzoszkielety i zrobotyzowana rehabilitacja.” Technomex, Gliwice

15.00 Anna Poświata  „Luna – zrobotyzowana rehabilitacja” EGZOTech, Gliwice

15.30  Andrzej Michnik  „Interfejsy mózg-komputer” Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej i Politechnika Śląska, Zabrze

15.55 Agnieszka Kobierska, Piotr Rakowski, Leszek Podsędkowski „Jak mierząc przyspieszenie ziemskie ortopeda może ustalić położenie kości” Politechnika Łódzka

16.15 Sesja Inspirowane przez CoVid

Katarzyna Ciemny –„Szpital CoVidowy – techniczne aspekty utrzymania standardu w sytuacji kryzysu pandemicznego…”  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

16.30  Sesja Sztuczne narządy

16.30 Krzysztof Mianowski „Postępy rozwoju technologii robotowej – sztuczna ręka”. Politechnika Warszawska

16.45 Zbigniew Giebułtowicz, Adrian Banaszak, Łukasz Mucha „ Jednostka napędowa komór wspomagania serca POLVAD – ide, projekt,badania.” FRK  INTRACORDIS, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

17.00 Sesja Innowacje Roboty Medycznej

17.00 Łukasz Frącczak, Leszek Podsędkowski „O robocie wężopodobnym do kolonoskopii” Politechnika Łódzka

17.15  Mateusz Wąsik, Łukasz Mucha, Krzysztof LisDesign optimization of innovative haptic motion controller RobinHand” Politechnika Śląska i Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

17.30 Roman Trochimczuk .. „..” Politechnika w Lublinie Rafał Kryński, dr inż. Adam Wolniakowski, dr inż. Roman Trochimczuk – Pozycjonowanie ramienia robota w trybie teleoperacji i z zachowaniem stałopunktowości przemieszczeń narzędzia – wybrane zagadnienia, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, Katedra Automatyki i Robotyki

17.45 Piotr Sauer ,, Automatyczna orteza stawu kolanowego” Politechnika Poznańska > przesun do ortopedii

18.00 Sesja studencka

18.00 Agata Ogrodzka, Gabriela Pacholicka, Galust Tovmasyan, Natalia Ponomarenko. „Roboty medyczne domowe – ankieta” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

18.15 Nasser Almarri „How I built my first medical robot” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

18.30 M. Froń, P. Przystałka, W. Panfil ” Robotyka kosmiczna będzie miała zastosowanie nie tylko w kosmosie, czyli podsumowanie studenckiego projektu łazika planetarnego Silesian Phoenix”, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Sesja inspiracji

18.45 Bartłomiej Kubaszek, Tadeusz Morawiec, Kacper Wachol, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Flora MenzelArmand Cholewka „Ocena radiologiczna skuteczności rekonstrukcji defektów kostnych wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy z wykorzystaniem autogennej macierzy zębinowej”  Katedra Chirurgii Stomatologicznej, Bytom, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,  Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych , Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach

19.00 Roboty medyczne od definicji do praktyki – dlaczego?

19.00 Jacek Jankowski, Jakub Kufel, Zbigniew Nawrat  „Roboty diagnostyczne czyli od roboty do diagnozy…” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

19.15 Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek, Michał Froń, Zbigniew Nawrat „Przygotowania robota Robin Heart do pierwszego w Polsce eksperymentu teleoperacji z zastosowaniem technologii 5G” Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

19.30 Zbigniew Nawrat „Róbmy roboty medyczne” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

20.00 Zamknięcie konferencji.

 

Brak możliwości komentowania.