PROGRAM 2020 KONFERENCJA

 

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2020
4 grudnia 2020 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze im. prof. Zbigniewa  Religi.
TELEKONFERENCJA

8.50 Reklamy/Program konferencji

9.00. OTWARCIE KONFERENCJI Cz.I
Zbigniew Nawrat; prezydent International Society for Medical Robotics, dyrektor kreatywny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, nauczyciel Katedry Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, PL lider Digital Innovation Hub Healthcare Robotics HERO

9.05 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Stanisław Czudek
Krótka historia początków robotyki chirurgicznej lat 90 tych.
Europejski Instytut Telechirurgii (EITS) w Strasburgu. Szpital Powiatowy w Zawierciu.

9.20
Robin Heart
Dariusz Krawczyk
Robot chirurgiczny Robin Heart ze sprzężeniem siłowym – postępy prac badawczych.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi, Zabrze.
Szkoła Doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny

9.35
Robin Heart
Łukasz Mucha*, K.Lis**, K.Lehrich**
Stanowisko badawcze do wyznaczania statycznych charakterystyk mechanicznych manipulatora haptycznego RobinHand.
* Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi, Zabrze.
* * Politechnika Śląska, Gliwice

9.50
AI – Inspiracje
Mikołaj Basza
Patient Centered Approach
IRBA Founder & Co-f-ounder of Sculo
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.10
AI – Inspiration
W. Konrad Karcz, Dorian Andrade, Alexander Frank
The Cybernetic Hospitals REvolution in the Age of Artificial Intelligence. Clinic for General, Visceral and Transplant Surgery Hospital of the LMU Munich ..

10.30 Reklamy/Program konferencji/przerwa techniczna

11.00
REPORT DAY of Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics

Brecht Vermeulen
Digital Innovation Hub Healthcare Robotics 2019-2020
imec/Ghent University

11.15
Lars Luenenburger
Hocoma

11.30
Lorna McKinley
Pal Robotics

11.45
Koen Beyers
Voxdale

12.00
Mateusz Węgrzyn
AMC TECH

12.15
Bartłomiej Stańczyk
Accrea

12.30
IC Innovation Coach Round Table Discussion
Brecht Vermeulen (Voxdale), Peter Wolf (AMC, Hocoma), Zbigniew Nawrat (ACCREA), Jordi Escuder (Pal) & ….

12.45
SME Entrepreneurs Round Table Discussion
Bartłomiej Stańczyk (Accrea), Mateusz Węgrzyn (AMC TECH), Lars Luenenburger
(Hocoma), Lorna McKinley (Pal Robotics), Koen Beyers (Voxdale) & …

13.00. Tele DiH HERO Workshop
Invitation to the robot show and workshop
Testing of medical robots in the FRK
Foundation of Cardiac Surgery, Zabrze, Poland
The show is hosted by Zbigniew Nawrat, Dariusz Krawczyk, Łukasz Mucha, Krzysztof Lis

13.20
Wsparcie innowacji medycznych: Miasto / Województwo / Państwo / Europa Stowarzyszenia / Klastry

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Aleksander Kotulecki)

MedSilesia (Izabela Czeremcha)

Life Science (Kazimierz Murzyn)

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (Zbigniew Nawrat)

Startup City Zabrze (Janusz Dramski).

Aleksander Kotulecki „Oferta Województwa Śląskiego w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw”

13.45 Reklamy/Program konferencji/przerwa techniczna

14.00.
II FORUM Robotyki Medycznej 

Konferencja Robotyki Medycznej 2020

Pionierzy chirurgii da Vinci

14.00 – 14.20
Wojciech Witkiewicz / Marek Zawadzki
Wprowadzenie do robotyki chirurgicznej w Polsce
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

14.20 – 15.00
Sławomir Marecik
Przyszłość robotyki w chirurgii jelitowej i nie tylko.
University of Illinois Chicago, Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge, USA

15.00 – 15.20
Paweł Wisz
Standardy szkolenia chirurgów v. efektywność metod robotycznych
NEO Hospital Kraków, Kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej NEO Hospital, Urolog (PW)

Forum – Dyskusja Okrągłego Stołu
„Roboty chirurgiczne – medycyna, biznes, biznes, prywatni, publiczni”
Moderator sesji: dr hab.n.med Zbigniew Nawrat, prof IPS

Zaproszeni uczestnicy dyskusji:
1/ dr n. med. Paweł Wisz – NEO Hospital Kraków, Kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej NEO Hospital, Urolog (PW)

2/ dr n. med. Piotr Kania – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach – Kierownik Centrum Chirurgii Robotowej w Szpitalu, Urolog

3/ dr n. med. Jacek Doniec – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Kierownik Centrum Chirurgii Robotowej w Szpitalu, Ginekolog

4/ dr n. med. Krzysztof Kaseja – Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Koordynator Ośrodka Chirurgii Robotowej Szpitala

5/ Joanna Szyman – Prezes zarządu NEO Hospital

6/ Artur Ostrowski – Członek Zarządu Synektik SA

15.20 – 15.40
1/ Programy szkoleniowe w Polsce z perspektywy poszczególnych operatorów, 20 minut (PW, AO, PK, JD, KK)

15.40 – 16.00
2/ Doświadczenia kliniczne z dotychczasowej praktyki robotowej 20 minut (PW, PK, JD, KK)

16.00 – 16.15
3/ Program badawczo-rozwojowe w dziedzinie chirurgii robotycznej 15 minut (PW, JS)

16.15 – 16.30
3/ Oczekiwania wobec przyszłych technologii następnych generacji 15 minut (PW, PK, JD, po potwierdzeniu KK)

16.30 – 16.50
4/ Co dzisiaj utrudnia upowszechnienie rozwiązań opartych na robotach medycznych. 20 minut (PW, PK, JD, JS, AO) – dane z raport PMR, szkolenia + kwestia finansowania zabiegów
Podsumowanie: Zbigniew Nawrat

17.00
Dyskusja Okrągłego Stołu
„Usługi medyczne w czasie pandemii CoVid – roboty/AI/organizacja”
Moderator sesji: Zbigniew Nawrat

Zaproszeni uczestnicy dyskusji:

Ppłk Przemysław Romelczyk (specjalista, Departament Wojskowej Słuzby Zdrowia MON, Centrum Eksperckie ds. Medycyny Wojskowej NATO w Budapeszcie (NATO MILMED COE) na Węgrzech. Podczas trwającej pandemii, dodatkowo uczestniczy w pracach grupy roboczej NATO do spraw COVID-19)

W. Konrad Karcz (lekarz, Clinic for General, Visceral and Transplant Surgery Hospital of the LMU Munich)

Joanna Szyman (prezes NEO Hospital)
& pozostali

18.00 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji i Forum – Zbigniew Nawrat

Akademia ISMR
International Society for Medical Robots Academy
Akademia sztuki budowania robotów medycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

 

SOBOTA 5 grudnia 2020 TELEKONFERENCJA

8.50. Reklamy/Program konferencji

9.00. OTWARCIE AKADEMII
Zbigniew Nawrat; prezydent International Society for Medical Robotics, dyrektor kreatywny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, nauczyciel Katedry Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, PL lider Digital Innovation Hub Healthcare Robotics HERO

9.05 – 9.30
Zbigniew Nawrat wykład „..by roboty stały się medyczne…” FRK,SUM,ISMR

9.30
Józef Kozak
Poszukiwania patentowe w zasobach Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) do określenia nowości stanu techniki (State of the Art) w Inżynierii Biomedycznej w celach naukowych i biznesowych. Aesculap, Tuttlingen, Niemcy oraz AGH, Kraków, Polska

10.15
Edi Pyrek
AI & Etyka
Co- founder Hanson Robotics Europe

11.00
Józef Kozak
Regulatory Affairs of Medical Devices and Quality Management. Zajęcia w ramach modułu obejmują referat na temat rozporządzenia (EU) 2017/745 w. sprawie wyrobów medycznych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2017 r. Jest ono również nazywane Medical Device Regulation (MDR) lub „Europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych”
Aesculap, Tuttlingen, Niemcy oraz AGH, Kraków, Polska.

AKADEMIA>KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2020 Cz.II

12.00 

Krzysztof Mianowski

Roboty medyczne inspirowane naturą

Politechnika Warszawska

12.30

SESJA ROBOTY REHABILITACYJNE

12.20

Dominika Adamczyk, Jacek Jankowski *

Zastosowanie egzoszkieletów w rehabilitacji ruchowej u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, *Szkoła Doktorska SUM

12.30

DYSKUSJA Okrągłego Stołu – Roboty Rehabilitacyjne

Udział biorą:

Mirosław Szymelyniec (LUNA – Egzotech) 

Krzysztof Cygon (Technomex)

Andrzej Michnik (ITAM Łukasiewicz)

13.00 

Inspiracje – stomatologia

lKacper Wachol 1,2  ,Tadeusz Morawiec 1,2, ,Patryk Kownacki  1,2, Rafał Rój 2, Anna Nowak-Wachol3, Bartłomiej Kubaszek 1

Wykorzystanie dynamicznej nawigacji implantologiczne w aspekcie czynników prozapalnych śliny.

1 – Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu 

2 – Specjalistyczna Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna „Comfortdent”,  Katowice, ul. Zabrska 14/1

3 – Zakład Propedeutyki Stomatologii,  Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Wydział  Nauk Medycznych SUM w Zabrzu 

13.15

AI – Inspiracje

Iga Paszkiewicz, Jakub Kufel; 

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji chorób klatki piersiowej na zdjęciach RTG. 

Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Zbigniewa Religii przy Katedrze Biofizyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny. W Katowicach

13.30

Smartfon – Inspiracje

Mateusz Danioł

Kształcenie studentów inżynierii biomedycznej z dziedziny szybkiego prototypowania, medycyny opartej na smartfonach oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań medycyny spersonalizowanej.

Szkoła Doktorska AGH, Kraków

13.45

CoVid – Roboty

Krzysztof Starszak, Michał Smoczok, Weronika Starszak 

Technologia w służbie pacjenta – Rola nowych rozwiązań w kontekście pandemii COVID-19. 

Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Zbigniewa Religii przy Katedrze Biofizyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.

 14.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE 2020

Zbigniew Nawrat; prezydent International Society for Medical Robotics, dyrektor kreatywny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, nauczyciel Katedry Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, PL lider Digital Innovation Hub Healthcare Robotics HERO

Konferencja organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotów Medycznych ISMR oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Brak możliwości komentowania.