PROGRAM 2019 KONFERENCJA

UWAGA PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANOM

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2019
5 lipca 2019 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze im. prof. Zbigniewa  Religi.

9.00. OTWARCIE KONFERENCJI

Roboty Medyczne 2019 – wprowadzenie. Zbigniew Nawrat (prezydent ISMR).

9.10 SESJA INSPIRACJE – ORTOPEDIA

1. Piotr Sauer1, Paweł Szulczyński1, Bartosz Breninek2, Kacper Gruszczyński2, Bartłomiej Lubiatowski2. Badania eksperymentalne inercyjnego modułu pomiarowego IMU systemu RSQ Motion. 1 Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska. 2 RSQ Technologies sp. z o. o., Poznań.

2. Józef Kozak1, Andrzej Kochman2. Pelvic Tilt Angle Differences Between Symptom-Free Young Subjects and Elderly Patients Scheduled for THA: The Rationale for Tilt-Adjusted Acetabular Cup Implantation. 1Aesculap AG, Tuttlingen, Germany, 2Ortopedicum, Kraków.

9.30 SESJA ROBOTY CHIRURGICZNE

3. Łukasz Mucha. Instrumentarium do operacji minimalnie inwazyjnych. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

4. Krzysztof Lis1, Krzysztof Lehrich1, Łukasz Mucha2, Zbigniew Nawrat2. Innowacyjny manipulator 5-cio osiowy o kinematyce równoległej – prototyp oraz testy. 1 Politechnika Śląska, Katedra Budowy Maszyn, 2 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

5. Dariusz Krawczyk1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2, Zbigniew Nawrat1,3. Sterowanie robotem chirurgicznym z siłowym sprzężeniem zwrotnym – wstępne testy funkcjonalne robota Robin Heart. 1Pracownia Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 2 Katedra Budowy Maszyn, Politechnika Śląska w Gliwicach, 3 Katedra i Zakład Biofizyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

10.00 SESJA INSPIRACJE – OKULISTYKA

6. Michał Pośpiech1, Robert Wasilewicz2, Katarzyna Mitura1. Wpływ laseroterapii 2RT na biomechanikę siatkówki. 1 TUL – Technicka Univerzita V Liberci (Czechy), 2 [Wasilewicz]-Eye Clinic.

7. Robert Wasilewicz1, Michał Pośpiech2, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2. Wpływ układu sercowo-naczyniowego na biomechanikę gałki ocznej. 1 [Wasilewicz] Eye Clinic, 2 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

10.20 SESJA ROBOTY DIAGNOSTYCZNE

8. Bartłomiej Stańczyk. Reaching the unreachable – with robots. ACCREA Lublin.

9. Klaudia Żmuda. Remote Ultrasound robot – from a designer perspective. Projekt obudowy urządzenia telemedycznego umożliwiającego zdalne badanie USG pacjenta, realizowany we współpracy z firmą ACCREA Engineering. ASP Katowice.

10. Anna Poświata. Therapy and assessment of neurological patients using Luna EMG robot. EGZOTECH, Gliwice.

10.50 PRZERWA KAWOWA

11.00 INFO DAY Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics

11.00 – 11.20 INTRODUCTION to Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics. by Zbigniew Nawrat

11.20-11.30 Robotics in 2020 Strategic Research Agenda for Robotics in Europe and what’s next ? by Zbigniew Nawrat & Romuald Cichoń

11.30 – 11.40 The role of the FRK as the core partner of DiH HERO – an invitation to cooperation. by Zbigniew Nawrat

11.40 – 11.50 The most important directions of the development of medical robotics – duet: surgeon and inventor. by Zbigniew Nawrat & Romuald Cichoń

11.50 – 12.00 Discussion

12.00 Invitation to the robot show and workshop „Testing of medical robots in the FRK”

12.00 – 13.00 LUNCH & robot (Robin Heart, Luna, ACCREA) show and workshop „Testing of medical robots in the FRK”

13.00. I FORUM Robotyki Medycznej

Sesja Paneli Dyskusyjnych – Prowadzenie: Zbigniew Nawrat, prezydent ISMR.

a) 13.00 – 13.30. Panel akademicki (EDUCATION)

Paneliści: prof. Marek Gzik (Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki Politechnika Śląska, Gliwice), prof. Józef Kozak (AESCULAP/AGH – Tuttlingen/Kraków ), dr Krzysztof Arent (Katedra Cybernetyki i Robotyki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska), dr Piotr Sauer (Politechnika Poznańska), prof. Jacek Cieślik (AGH).

b) 13.30 – 14.00. Panel przedsiębiorców/producentów robotów medycznych (ENTERPRISES/ MARKET)

Paneliści: Artur Pollak (APA Group, Gliwice), Bartłomiej Stańczyk (ACCREA, Lublin), Anna Poświata (Egzotech Gliwice), Małgorzata Jarząbek (Egzotech Gliwice), Krzysztof Cygoń (Technomex, Gliwice), Wiesław Zinka (Meden Inmed, Koszalin).

c) 14.00-14.30. Panel wynalazców i badaczy robotów medycznych (INNOVATORS/RESEARCH)

Paneliści: Bartłomiej Stańczyk (ACCREA, Lublin), Andrzej Michnik (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze), Łukasz Mucha (FRK, Zabrze), Krzysztof Lis (PŚl, Gliwice), Jacek Cieślik (AGH, Kraków), Józef Kozak (AESCULAP, Tuttlingen).

d). 14.30 – 15.00. Panel menedżerów wdrażających roboty (BUSINESS)

Paneliści: Joanna Szyman (NEO Hospital, Szpital na Klinach w Krakowie), Artur Ostrowski (Synektik Warszawa), doc. Marek Zawadzki / prof. Wojciech Witkiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Telekonferencja 14.50).

e) 15.00 – 16.00. Panel użytkowników robotów medycznych (Users)

Paneliści: doc. Marek Zawadzki / prof. Wojciech Witkiewicz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Telekonferencja 15.00 – 15.20), prof. Romuald Cichoń (Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet” Wrocław, WUM Warszawa, KK Drezden), Prof. Wojciech Konrad Karcz (Klinika Chirurgii Uniwersytetu Ludwika Maxymiliana w Monachium), Sławomir Marecik (University of Illinois, Chicago, Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge – Telekonferencja 15.30).

f) 16.00 – 16.30. Panel wsparcia finansowego i organizacyjnego = klastry/centra transferu technologii/finansowanie (SUPPORT)

Paneliści: Izabela Czeremcha (Klaster MedSilesia, Gliwice), Kazimierz Murzyn (Klaster LifeSciences, Kraków), Barbara Jarzębska (Centrum Transferu Technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), Marcin Sprawka (Yoshi), Luc Palmen (InoCo).

g) 16.30 -17.00. Panel Konfrontacje. CONFRONTATION & INSPIRATION & SUMMARY

17.00 ZAKOŃCZENIE I FORUM ROBOTYKI MEDYCZNEJ.

Konferencja organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Robotów Medycznych ISMR oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Brak możliwości komentowania.