PROGRAM 2017 KONFERENCJA

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2017
8 grudnia 2017 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze im. prof. Zbigniewa  Religi.

10.00. OTWARCIE WARSZTATÓW – KETGATE

Warsztat regionalny: KETGATE – Your gate to innovation and high level technology services – ekosystem umożliwiający dostęp do infrastruktury i usług dedykowanych MŚP wykorzystujących kluczowe technologie wspomagające (KET) – Izabela Czeremcha, GAPR Sp. z o.o. partner projektu KETGATE, moderator prof. Zbigniew Nawrat

11.00. PRZERWA NA KAWĘ I DYSKUSJE W PODGRUPACH

11.15. UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Zbigniew Nawrat, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof Zbigniewa Religi.

Wprowadzenie: Roboty Medyczne i Krajowy Program Kosmiczny.

Wprowadzenie: Roboty Medyczne i Polski Flagowy Projekt.

11.30. ROBOTY CHIRURGICZNE

11.30. Zbigniew Nawrat1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2, Krzysztof Lehrich2, Kamil Rohr1, Dariusz Krawczyk1, Wiesław Zinka3, János Radó4, Csaba Dücső4, Péter Földesy4, Gábor Szebényi5, Peter Fürjes4. Postępy rozwoju polskiego robota Robin Heart – Robin Heart INCITE i co dalej. The progress of the development of Polish robot Robin Heart – Robin Heart INCITE & next. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation of Cardiac Surgery Development, Pracownia Biocybernetyki, Zabrze, 2Politechnika Śląska, Silesian University of Technology, Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice, 3Meden-Inmed, Koszalin, 4Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary, 5Budapest Univ. of Technology and Economics, Dept. of Polymer Engineering, Budapest, Hungary.

11.45. Dariusz Krawczyk, Kamil Rohr. System sterowania robotem ze sprzężeniem siłowym. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof Zbigniewa Religi, Zabrze, KONKURS.

12.00. SZTUCZNE NARZĄDY

12.00. Magdalena Kowalczyk. Prototypowanie elektrycznej protezy dłoni z użyciem technik wytwarzania przyrostowego. Politechnika Poznańska, Poznań. KONKURS.

12.15. Piotr Sauer1, Tomasz Krzykowski1, Jakub Kaczmarek1, Szymon Grunt1, Piotr Ładziński2, Wojciech Mrówczyński2. Element wykonawczy symulatora ECMO – prototyp wstępny. 1Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska, Poznań, 2Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

12.30. ROBOTY RATUNKOWE

Dominik Pawliński. Roboty w służbie ratownictwa medycznego. Lekarz koordynator Ratownictwa Medycznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Rzeszów.

12.45. ROBOTY REHABILITACYJNE
Anna Tomaszewska1, Anna Powojska1, Piotr Prochor1, Roman Trochimczuk2, Natalia Nadyozhanaya3. Koncepcja systemu kompleksowej terapii udrażniającej do rehabilitacji i kontroli obrzęku limfatycznego kończyn. 1Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 2Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 3Katedra Systemów Informacyjnych i Automatyzacji Produkcji, Vitebsk State Technological University.

13.00. PRZERWA NA LUNCH

13.30. ROBOTY DIAGNOSTYCZNE

Radosław Praski1, Krzysztof Mianowski2. Studium projektowe robota diagnostycznego do zastosowań w procedurze biopsji gruczołu krokowego. 1Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 2 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. KONKURS

13.45. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 1 – TELEMANIPULATORY

Łukasz Mucha. Haptic devices – state of the art. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof Zbigniewa Religi, Zabrze, KONKURS

14.00. SESJA KLINICZNA – ROBOTY CHIRURGICZNE 1.

Marek Zawadzki. Chirurgia robotowa w Polsce 2017. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (TELEKONFERENCJA).

14.30. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 2 – ORTOPEDIA

14.30. Józef Kozak. Measuring pelvic tilt with the use of a navigated smart-device based ultrasound system. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, Germany.

14.45. Józef Kozak. Smart device based application for rod determination in minimal invasive spine surgery. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, Germany.

15.00. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 3 – DRUK 3D

15.00. Ryszard Leniowski. Drukarki 3D i 5D w zastosowaniach medycznych. Politechnika Rzeszowska.

15.15. Katarzyna Ciemny. Reprodukcja robotów czyli o pożytkach z druku 3D nie tylko w medycynie. Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa.

15.30. SESJA KLINICZNA – ROBOTY CHIRURGICZNE 2

Sławomir Marecik. Robotic Colorectal Surgery. Associate Professor of Surgery University of Illinois, Chicago, Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge, (TELEKONFERENCJA).

16.00. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 4

16.00. Andrzej Michnik. IoT DIY – Internet rzeczy, zrób to sam. Instytut Techniki I Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze.

16.15. Karolina Kroczek. Sytuacja na rynku urządzeń medycznych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, KONKURS.

16.30. DYSKUSJA

16.45. UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MŁODEGO UCZESTNIKA KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE 2017

16.55. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencja organizowana przez ISMR, FRK we współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym SUM (Katedra Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Endowaskularnej i Transplantologii SUM) oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Brak możliwości komentowania.