PROGRAM 2016 KONFERENCJA

 

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2016
9 grudnia 2016 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze im. prof. Zbigniewa  Religi.
Język polski lub angielski

10.00. OTWARCIE KONFERENCJI

Zbigniew Nawrat, ISMR president

Karolina Kroczek

Introduction – robots & medical robots 2016

Wprowadzenie – roboty i roboty medyczne 2016

10.20. INVITED SPEAKER

PÉTER FÜRJES. MEMS sensing in technics and medicine – own experiences. Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary.

10.40. János Radó1, Csaba Dücső1, Péter Földesy1, Péter Fürjes1, Gábor Szebényi2, Kamil Rohr3, Zbigniew Nawrat3. 3D force sensors for laparoscopic surgery tool / for surgery robotics. 1Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary, 2Budapest Univ. of Technology and Economics, Dept. of Polymer Engineering, Budapest, Hungary, 3Foundation of Cardiac Surgery Development, Biocybernetics Laboratory , Zabrze, Poland.

11.00. Zbigniew Nawrat1, Łukasz Mucha1, Krzysztof Lis2, Krzysztof Lehrich2, Kamil Rohr1, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek1, Wiesław Zinka3, Peter Fürjes4, Kaspar Althoefer5. Postępy rozwoju polskiego robota Robin Heart – w poszukiwaniu czułości (INCITE), elastyczności (StiffFlop) i precyzji. The progress of the development of Polish robot Robin Heart – searching sensitivity (Incite), flexibility (StiffFlop) and precision. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation of Cardiac Surgery Development, Pracownia Biocybernetyki, Zabrze, 2Politechnika Śląska, Silesian University of Technology, Mechaniczny Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice, 3Meden-Inmed, Koszalin, 4Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary, 5Kings College London.

11.10. Krzysztof Lis1,2, Krzysztof Lehrich2, Łukasz Mucha1, Kamil Rohr1, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek1, Zbigniew Nawrat1. TeleRobin Heart – innowacyjna platform narzędziowa robota chirurgicznego. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation of Cardiac Surgery Development, Pracownia Biocybernetyki, Zabrze, 2Politechnika Śląska, Silesian University of Technology, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice,

11.20. Dariusz Krawczyk, Piotr Kroczek. Integracja konsoli Robin Stiff Flop z robotem chirurgicznym TeleRobin. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation of Cardiac Surgery Development, Pracownia Biocybernetyki, Zabrze. PRACA ZGŁOSZONA DO KONKURSU

11.30. Krzysztof Lis2, Krzysztof Lehrich2, Kamil Rohr1, Łukasz Mucha1, Dariusz Krawczyk1, Piotr Kroczek1, Wiesław Zinka3, Zbigniew Nawrat1. Robin Heart PortVisionAble – pierwszy kliniczny model robota toru wizyjnego. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Foundation of Cardiac Surgery Development, Pracownia Biocybernetyki, Zabrze, 2Politechnika Śląska, Silesian University of Technology, Wydział Mechaniczno-Technologiczny, Katedra Budowy Maszyn, Gliwice, 3Meden-Inmed, Koszalin.

11.45. GRZEGORZ RELIGA. Pierwsze kliniczne zastosowanie robota z rodziny Robin Heart. Oddział Kardiochirurgiczny w Szpitalu Specjalistycznym im. dr W. Biegańskiego w Łodzi.

12.00. FORUM EKSPERTÓW…

Dr hab. n. med. Damian Czyżewski – torakochirurgia
Prof. Dr hab. n med. Józef Dzielicki – chirurgia miniinwazyjna
Dr n. med. Michał Zembala – kardiochirurgia
Dr n. med. Krzysztof Borkowski – urologia
Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec – stomatologia

12.30. PRZERWA KAWOWA + POKAZY ROBOTÓW

13.00. ROBOTY Z PERSPEKTYWY …

Chirurga: Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki. Co nowego w robotyce chirurgicznej w 2016?. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Stomatologa: Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Rafał Rój, Maciej Pluciński, Maciej Wrzoła. Wykorzystanie szablonów chirurgicznych w leczeniu implantoprotetycznym. Śląski Uniwersytet Medyczny.

13.30. ROBOTY W REHABILITACJI

13.30. Krzysztof Mianowski, Bogdan Kuberacki. Tetrapodiom PW – zrobotyzowany pionizator dla tetraplegików z funkcjami wspomagania rehabilitacji. Politechnika Warszawska.

13.45. Marek Trączyński, Krzysztof Kozłowski, Piotr Sauer. Proprioceptive hand rehabilitation system with progress measurement. Chair of Control and Systems Engineering, Poznan University of Technology. PRACA ZGŁOSZONA DO KONKURSU

14.00. Amadeusz Duduś. Projekt stanowiska do rehabilitacji stawu skokowego metodą aktywną. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. PRACA ZGŁOSZONA DO KONKURSU

14.15. Maciej Wysocki1,2, Robert Stachurski1, Szymon Dzwończyk1,2,3. Bioorteza robotyczna jako skuteczne urządzenie diagnostyczne i wspomagające rehabilitację. 1ExoLimbs – Mechatronic Solutions for Movement. 2Politechnika Wrocławska, 3Kell Ideas. PRACA ZGŁOSZONA DO KONKURSU

14.30. ROBOTY CHIRURGICZNE

14.30. INVITED SPEAKER. Łukasz Major. Analiza mikrostrukturalna wielowarstwowych, nano-kompozytowych powłok bio-tribologicznych w aspekcie ich zastosowania w konstrukcji robota kardiochirurgicznego. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie.

14.45. Marcin Kot1, Łukasz Major2, Jurgen Lackner3. Tribologia powłok węglowych o złożonej mikrostrukturze. 1Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 3Joanneum Research; Laserzentrum Leoben; Austria.

15.00. Grzegorz Ilewicz3, Zbigniew Nawrat1,2. Linear buckling of medical robot tool for soft tissue surgery. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, 2Śląski Uniwersytet Medyczny, 3Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Rzeszów.

15.15. PRZERWA KAWOWA

15.45. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU – PO CO NAM ROBOTY W MEDYCYNIE?

16.00. ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

17.00. Extraordinary Meeting of the General Assembly of International Society for Medical Robotics. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

 

Brak możliwości komentowania.