PROGRAM 2015 AKADEMIA ISMR

 

18 grudnia 2015 – ZABRZE – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze

KONFERENCJA ROBOTY MEDYCZNE 2015 – Akademia Sztuki ISMR – PROGRAM

Akademia sztuki budowania robotów medycznych, spotkanie to ma charakter zamknięty, wejście tylko dla członków Stowarzyszenia, aktywnych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2015 (zgłaszających prace) oraz gości zaproszonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej.

9.00 Otwarcie Akademii – prezydent ISMR Zbigniew Nawrat

9.05 Sesja doktorantów: Inspiracje – innowacje robotyki medycznej

Karolina Giel-Kroczek:  Rynek robotów medycznych

Łukasz Lipka:  Sensory i robotyka

Dominik Pawliński:  Technologia wirtualnej rzeczywistości w ortopedii i rehabilitacji

Katarzyna Wadas:  Rozpoznawanie twarzy – algorytmy i medycyna

Łukasz Mucha:  Mechatroniczne narzędzia chirurgiczne

Kamil Rohr: Czułość robotów chirurgicznych

Tomasz Fołda:  Roboty stomatologiczne

11.00 Sesje mistrzów:  Bariery i pomosty

Józef Kozak, Ireneusz Górniak, Zbigniew Nawrat, Dominik Pawliński. Smartfony jako wyposażenie lekarza.

Andreas Alk, Józef Kozak. Augmented Reality Application for Minimal Invasive Spine Surgery Using Ultrasound and Mobile Tracking. AESCULAP, Tuttlingen, Germany.

Grzegorz Piątek. Problemy młodego przedsiębiorcy. PRODROMUS.

Tomasz Gapiński. Problemy małego przedsiębiorstwa branży medycznej. VIMEX, Gliwice.

Bartłomiej Stańczyk. Rola przedsiębiorstwa w projektach europejskich. ACCREA Engineering, Lublin.

Anna Mirek. Roboty medyczne w aspektach prawnych.  CMS Cameron McKenna, Warszawa.

Józef Kozak. Patenty. AESCULAP, Tuttlingen, Germany.

Józef Kozak. Strategy for patent searching in Espacenet with an example of patent Langendorff. AESCULAP, Tutlingen, Germany.

Sławomir Z. Latos. Praktyczne aspekty normatywno-prawne w technice medycznej-  z nawiązaniem do międzynarodowej koncepcji normatywnej dla robotów chirurgicznych. Practical standardization and regulatory aspects in medical technology – with reference to international concepts of standard for surgical robots. ITAM Zabrze Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu.

Kapitał UE

Bartłomiej Stańczyk, Dorota Szcześniak-Stańczyk, ACCREA Engineering, Lublin; Zbigniew Nawrat FRK, przedstawiciele m. Zabrze i GARP Katowice.

Dorota Szcześniak, Bartłomiej Stańczyk. Projekty/granty  z dziedziny ICT for Health w programie Horyzont 2020 – gdzie szukać informacji, jak przygotować wniosek. ACCREA Engineering, Lublin.

Sztuka Andrzej Sobaś 1, Katarzyna Sokołowska 2, Maciej Sokołowski 2. Dizajn urządzeń medycznych. 1 ASP Katowice, 2 SOKKA Gliwice.

Tadeusz Koczkowski, Andrzej Mystek, Krzysztof Mystek. Bezpieczeństwo danych. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Jacek Cieślik, Piotr Dudek. Application of Reverse Engineering and Rapid Prototyping for medical diagnostics and surgical operations planning. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczą wszyscy goście i aktywni uczestnicy konferencji Roboty Medyczne oraz specjalnie zaproszeni specjaliści wielu dyscyplin naukowych i sposobów działalności, od prawa do psychologii, od administracji do dyrektorów przedsiębiorstw i ordynatorów klinik. W toczącej się dyskusji moderowanej przez Zbigniewa Nawrata i Mistrzów tworzy się pełny obraz problemów, szans i zagrożeń związanych z rozwojem robotyki medycznej.

Sesje dotyczące określonych zagadnień moderowane są przez Mistrzów do wyczerpania dyskusji. W tempo spotkania wpisane będą przerwy kawowe i poczęstunek.

 

Brak możliwości komentowania.