PROGRAM 2014 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2014

12 grudnia 2014 – Miejsce – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniew Religi, ul. Wolności 345 a,
 41-800 Zabrze.

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji – Prezydent ISMR Zbigniew Nawrat oraz delegacje władz miasta, SUM i PSl.

10.15 Sesja Roboty w chirurgii cz.1

Wykład inauguracyjny 1.

Będziński Romuald. Komputerowe metody wspomagania operacji chirurgicznych. Uniwersytet Zielonogórski Zakład Inżynierii Biomedycznej.

Lis Krzysztof, Lehrich Krzysztof, Mucha Łukasz, Rohr Kamil, Nawrat Zbigniew. Robin Heart PortVisionAble – projekt, konstrukcja, wstępne badania. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

11.00 Sesja Roboty w stomatologii

Wykład inauguracyjny 2

Kownacki Patryk1, Morawiec Tadeusz2, Iwona Niedzielska3. Zastosowanie pasywnej i aktywnej nawigacji komputerowej IGI w leczeniu implanto – protetycznym w chirurgii stomatologicznej. 1Prywatna Praktyka Stomatologiczna, 2Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu SUM, 3Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo – Twarzowej ŚUM w Katowicach.

Cieślik Jacek, Dudek Piotr. Projektowanie i wytwarzanie implantów stomatologicznych z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.

12.00 POKAZY robotów / Przerwa: lunch / kawa

13.00 Sesja Roboty w chirurgii cz.2

Grabowska Patrycja, Prusak Daniel (Praca studencka). Analiza kinematyczna wybranych struktur urządzeń wykorzystywanych do operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej. Katedra Robotyki I Mechatroniki Wydział Inżynierii Mechanicznej I Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Praca badawcza finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

13.15 Sesja Mobilne roboty medyczne

Kumor Adrianna, Hrapkowicz Bartłomiej, Piasecki Jakub, Banakiewicz Maciej, Nocoń Marek. (Praca studencka). Robot mobilny FROG. Klub Robina ISMR i Koło Naukowe Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

13.30 Sesja Roboty w rehabilitacji

Kozak Józef. Wymogi dla urządzeń mobilnych w przed-, śród- i pooperacyjnych aplikacjach protezoplastyki stawu biodrowego. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, Tuttlingen, Germany.

Sauer Piotr, Drążkowska Marta, Koczewski Paweł, Boruszak Tomasz, Koczewski Wojciech. Projekt konstrukcji manipulatora rehabilitacyjnego uwzględniającego ruch osi obrotu stawu kolanowego. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Politechnika Poznańska, Poznań, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Krysiak Bartłomiej, Majchrzak Jarosław, Pazderski Dariusz, Sauer Piotr. Robot manipulacyjny do rehabilitacji kolana dla pacjentów z aparatem Ilizarowa zamocowanym na udzie. Poznan University of Technology, Faculty of Computing, Chair of Control and Systems Engineering.

Mianowski Krzysztof. Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa. ITLiMS, ZTMiR, Politechnika Warszawska.

14.30 Przerwa na kawę.

14.45 Sesja Roboty w neurochirurgii.

Marszalik Dorota, Sibielak Marek, Rączka Waldemar, Konieczy Jarosław. Sterowanie trajektorią narzędzia robota przy pomocy zadajnika haptycznego w operacjach stereotaktycznych mózgu. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów, Kraków.

15.00 Sesja Roboty w chirurgii cz.3

Kostka Paweł1,2, Nawrat Zbigniew1, Antoniak Łukasz2, Sadowski Wojciech1, Małota Zbigniew1. Innowacyjne zastosowania bezkontaktowych interfejsów użytkownika w rozpoznawaniu gestów i telemanipulacji – realna użyteczność czy tylko gadżet?. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, 2Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze.

Ciembroniewicz Marek, Iwański Mateusz. Ewolucja sterowania i zadajnika robota medycznego na przykładzie doświadczeń EMSI. EMSI Hightech, Siemianowice Śląskie.

Kostka Paweł. System nadzoru tele-manipulacji w testach symulacyjnych typu HIL- hardware in loop oraz w realnym środowisku robota chirurgicznego. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze.

Ilewicz Grzegorz1, Nawrat Zbigniew2. Zjawisko wyboczenia liniowego struktury robota medycznego obliczane metodą elementów skończonych. 1Katedra Mechatroniki i Automatyki, Uniwersytet Rzeszowski, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, SUM.

16.15 Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konferencji.

Brak możliwości komentowania.