PROGRAM 2013 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2013

III Sympozjum ”Regeneracja Serca – od komórki do maszyny”

13 grudnia 2013 – Miejsce – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniew Religi, ul. Wolności 345 a
41-800 Zabrze

9.00 Otwarcie konferencjiMichał Zembala (SCCS), Zbigniew Nawrat (ISMR,FRK)

9.15-10.15 III Sympozjum ”Regeneracja Serca – od komórki do maszyny”

Michał Zembala. Regeneracja serca i terapia komórkowa – gdzie jesteśmy w roku 2013. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Sybilla Matuszczyk. Sercowe komórki macierzyste – stracona nadzieja ?. Instytut Onkologii w Gliwicach.

Justyna Czapla. Komórki mezenchymalne – dlaczego warto. Instytut Onkologii w Gliwicach.

Piotr Wilczek. Nośniki komórkowe – jak dostarczyć komórki do uszkodzonego serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

10.15-10.30 Dyskusja zamykająca III Sympozjum ”Regeneracja Serca – od komórki do maszyny

10.30 Brakujące ogniwo.

Zbigniew Nawrat. Mechaniczne wspomaganie biologicznych metod regeneracji serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Zbigniew Nawrat1, Łukasz Mucha2. Przedstawienie projektu/prototypu innowacyjnego,  mechatronicznego narzędzia/robota do implantacji komórek macierzystych. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii; 2Politechnika Śląska.

11.00-11.30 Przerwa na kawę

 

11.30 XI Konferencja ”Roboty Medyczne 2013”

11.30 Wykład inauguracyjny RM 2013

Wojciech Witkiewicz, Marek Zawadzki. Polskie doświadczenia chirurgii robotowej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

12.00 Sesja kliniczna I

Izabela Szwed, Agnieszka Fiedziuk. Przygotowanie robota da Vinci do operacji. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Jakub Turek. Robot chirurgiczny da Vinci na sali operacyjnej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

12.30-12.45 Dyskusja

12.45-13.30 Roboty w ortopedii

Josef Kozak. Wymogi dla urządzeń mobilnych w przed-, śród- i pooperacyjnych aplikacjach ortopedycznych. Aesculap, B Braun, Niemcy.

Krzysztof Adam Skrzynecki. Prototyp zestawu do nawigowanego naprowadzania narzędzi chirurgicznych i implantów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Piotr Sauer, Darek Pazderski, Jarosław Majchrzak, Bartłomiej Krysiak, Vadim Peczyński. Prototyp manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska.

13.30-14.00 LUNCH INTEGRACYJNY – III SYMPOZJUM REGENERACJI SERCA oraz XI KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE 2013 + pokazy robotów

Andrzej Michnik z ITAM. Prezentacja robota rehabilitacyjnego Dynamizer. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze

Pokaz postępów projektu Robin Heart prezentuje zespół RobinHeartTeam. Pracownia Biocybernetyki IPS FRK; EMSI.

14.00-14.45 Problemy podstawowe

Podsędkowski Leszek, Kobierska Agnieszka, Zawierucha M. Problem przejścia przez położenia osobliwe – aktualny stan prac badawczych Politechniki Łódzkiej w zakresie robotów medycznych. Politechnika Łódzka.

Frącczak Ł.1, Moll M.2,  Moll J.1, Podsędkowski L.2. Motywacje do wprowadzenia procedur wspomagania chirurga podczas operacji zrobotyzowanych. 1Politechnika Łódzka, 2Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Piotr Kroczek1, Kamil Rohr2. Kolizyjność robotów. Środowisko analizy przedoperacyjnej – etap wstępny. 1Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

14.45 – 15.15 Sesja kliniczna II

Sławomir Marecik. Robotic colorectal surgery. What’s new. University of Illinois at Chicago, Attending Surgeon, Department of Surgery, Lutheran General Hospital. USA (telekonferencja).

15.15 -17.00  Innowacje

Paweł Kostka1, Zbigniew Małota2, Wojtek Sadowski2, Zbigniew Nawrat2. System sterowania telemanipulatora chirurgicznego dla operacji na duże odległości z elementami systemu bezpieczeństwa. 1Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 2Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Dorota Szcześniak- Stanczyk1, Wojciech Brzozowski1, Andrzej Wysokiński1, Krzysztof Arent2, Janusz Jakubiak2, Mariusz Janiak2, Bogdan Kreczmer2, Angelika Peer3, Martin Buss3, Bartłomiej Stańczyk4, Manfred Tscheligi5, Carlo Alberto Avizzano6, Emanuele Ruffaldi6, Luc Van Gool7, Andrea Fossati7. Towards a Remote Medical Diagnostician (ReMeDi) – A Medical Robotics Project. 1Cardiology Department, Medical University of Lublin. 2The Unit of Fundamental Cybernetics and Robotics, Wrocław University of Technology. 3Institute of Automatic Control Engineering, Technische Universität München. 4ACCREA Engineering. 5ICT&S Center, University of Salzburg. 6PERCRO, Scuola Superiore Sant’Anna. 7Computer Vision Laboratory, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.

A. Peer1, M. Buss1, B. Stańczyk2, P. Maragos3 , C. Tzafestas3, I. Kokkinos4, K. Mombaur5, E. Fotinea6, E. Efthimiou6, K. Hauer7, C. Virvilis8, I. Koumpouros8. Podsumowanie projektu MOBOT/ Summary of MOBOT project. 1Technische Universität München, 2Accrea Engineering, 3Institute Of Communication And Computer Systems, 4Institut National De Recherche En Informatique Et En Automatique, 5Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, 6Ilsp-Institute For Language And Speech Processing / Athena Rc, 7Bethanien Krankenhaus – Geriatrisches Zentrum, University Heidelberg, 8Diaplasis Rehabilitation Center Sa.

Mirosław Dziewoński1, Ewa Majchrzak1, Michał Bachorz2, Paweł Kowalski2, Mariusz Nowak3, Marek Kawecki3. Urządzenie do skanowania ran oparzeniowych. IR-Diagnostics – System diagnostyczny wspomagający proces leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych. 1Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, Politechnika Śląska w Gliwicach, 2Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze, 3Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie.

Piotr Sauer, Łukasz Borucki, Vadim Peczyński, Mateusz Michalski, Damian Budzyński, Rafał Madoński, Damian Mrówczyński. Zastosowanie robota KUKA LWR do usuwania usznopochodnego ropnia mózgu – pierwsze doświadczenia. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańskiej oraz Katedra i Klinika Otolaryngologii.

Vadim Peczyński. Zastosowanie konsoli Omega 7 w symulatorze medycznym. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska.

Kamil Rohr1, Łukasz Mucha2, Krzysztof Lis2. Niestandardowe rozwiązanie problemu informacji zwrotnej z pola operacyjnego dla konsoli robota Stiff-Flop. 1Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii; 2Politechnika Śląska.

17.00 – 17.45 Sztuka robotyki

Krzysztof Mianowski. Robotyka medyczna – ekstrawagancja naukowców? Czy niezbędna konieczność rozwoju medycyny?. Zakład Teorii Maszyn i Robotów, Politechnika Warszawska.

Zbigniew Nawrat. Akademia sztuki ISMR – nowa inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Dyskusja – przyszłość robotyki medycznej i rola w rozwoju dziedziny Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

17.45 Zamknięcie konferencjiZbigniew Nawrat, Michał Zembala

III Sympozjum ”Regeneracja Serca – od komórki do maszyny” jest finansowane z projektu „SERCOWE  KOMÓRKI  MACIERZYSTE  I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego  serca” ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Brak możliwości komentowania.