PROGRAM 2011 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2011

9.00 -10.00. Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej International Society for Medical Robotics

10.00.   Uroczyste otwarcie Konferencji

Zbigniew Nawrat – Prezydent ISMR

10.15 – 10.45.   Technologie dla robotyki medycznej

Łukasz Major. Multilayred TiN/Ti/a-C:H coatings for tribological application in medicine. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences; 30-059 Kraków, Poland.

Łukasz Frącczak, Leszek Podsędkowski, M. Zawierucha. Bezkontaktowy układ pomiarowy wykorzystany w serwomechanizmie tarciowo wałeczkowym. Zakład Robotyki i Automatyzacji, Instytut Obrabiarek i TBM, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.

10. 45 -12.15   Roboty chirurgiczne.

Jacek Cieślik, Jakub Kasperkowicz. Zastosowanie systemów CAE do planowania operacji chirurgicznych. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków.

Adam Jan Zwierzyński, Jacek Cieślik. Planowanie trajektorii dla wieloczłonowych narzędzi laparoskopowych. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Ryszard Leniowski*, Lucyna Leniowska**, Rafał Pajda**, Jacek Cieślik***. ROCH-1 – wieloczłonowy manipulator chirurgiczny z napędem elektrycznym. *Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, 35-959 Rzeszów , ul. W. Pola 2, **Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 16, ***Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Krzysztof Mianowski. Nowe rozwiązania robotów chirurgicznych o wysokiej funkcjonalności. Politechnika Warszawska.

Leszek Podsędkowski, Łukasz Frącczak, Agnieszka Kobierska, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa. Miniaturyzacja, ergonomia, dotyk, wspomaganie – aktualny stan prac badawczych Politechniki łódzkiej w zakresie robotów medycznych. Zakład Robotyki i Automatyzacji, Instytut Obrabiarek i TBM, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.

P.Kostka* **, Z.Nawrat*, K.Rohr*, K.Krzysztofik*, W.Sadowski*, Z.Małota*. Prototypy interfejsu operatora w strukturze systemu sterowania rodziny telemanipulatorów Robin Heart. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, **Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

12.15-12.30.   Przerwa na kawę.

12.30 -13.15.   Forum Mistrzów Chirurgii Małoinwazyjnej.

Sesja zorganizowana przy współpracy z Śląskim Centrum Chorób Serca.

Krzysztof Filipiak, Tomasz Hrapkowicz, Jacek Wojarski, Michał Zembala. MIDCAB/TECAB czyli małoinwazyjna chirurgia wieńcowa, małoinwazyjne zabiegi AVR. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Michał Zembala. Małoinwazyjne hybrydowe zabiegi chirurgicznej ablacji AFIb. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Marcin Krasoń, Roman Przybylski. Stentgrafty aortalne i zabiegi TAVI. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Szymon Pawlak, Joanna Śliwka. Małoinwazyjne zabiegi we wrodzonych wadach serca. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Jacek Wojarski. Małoinwazyjne transplantacje płuc. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

13.15 – 13.30.   Robin Heart.

Z. Nawrat* **, P.Kostka*, J. Śliwka***, R.Cichon*, M.Zembala***, G.Religa****, K.Filipiak***, K.Rohr*, W.Sadowski*, J.Stojko*****. Badania przedkliniczne telemanipulatora chirurgicznego Robin Heart. *Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, **Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ***Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ****Instytut Kardiologii w Aninie, Warszawa; *****Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

13.30.    Mistrzowie chirurgii robotycznej.

Gość Specjalny Konferencji

Wojciech Witkiewicz* **. Pierwsze polskie doświadczenia z zakresu operacji małoinwazyjnych z zastosowaniem robota chirurgicznego da Vinci. *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, **Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu.

14.00.   Przerwa na lunch. Pokazy robotów.

14.30 – 15.15.   Roboty usługowe i rehabilitacyjne.

A. Michnik*, M. Bachorz*, Z. Paszenda**, R. Michnik***, J. Jurkojć***, W. Rycerski****, J. Janota****. System sterowania urządzenia mechatronicznego do rehabilitacji kończyn dolnych LEG-100. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu, **Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, ***Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, ****Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

P. Kowalski*, M. Bachorz*, B. Kubik*, J. Marciniak**, R. Michnik***, J. Jurkojć***, W. Rycerski****, J. Janota****. System do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym. *Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM” w Zabrzu, **Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, ***Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach, ****Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

Piotr Sauer, Agnieszka Krzykowska. Projekt manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego dla dzieci u których prowadzone jest wydłużanie kończyny dolnej metodą Ilizarowa. Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska.

15.15-15.45   Robotyka sztucznych narządów.

Wojciech Jopek*, Michał Turów**, Michał Wasielewski**. SuperHand – aktywna proteza ręki nowej generacji.*Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, ** Dział Konstrukcji i Technologii ProManus Sp. z o.o., Wrocław.

Magdalena Żuk, Krzysztof Krysztoforski. Opracowanie systemu do analizy kinematycznej chodu człowieka. Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Politechnika Wrocławska. Praca zgłoszona do Konkursu dla Młodych Naukowców.

15.45 – 16.45.   Problemy robotów medycznych.

Józef Kozak. Bone Visualization of RF-ultrasound data in real time. Aesculap AG, Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Leszek Pstraś. Force control in medical robotics vs. human brain sensory processing. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Praca zgłoszona do Konkursu dla Młodych Naukowców.

Anna Popławska, Sławomir Suchoń. System śledzenia i analizy trajektorii punktu za pomocą dwóch zsynchronizowanych kamer w oparciu o pasywne markery. Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki kierunek: Inżynieria Biomedyczna. Praca zgłoszona do Konkursu dla Młodych Naukowców.

Ilewicz G.*, Świtoński E.*, Mężyk A.*, Śliwka J.**, Nawrat Z.***. Niektóre wyniki badań modelowych i eksperymentalnych jako przykład użycia metod mechaniki stosowanej w optymalizacji robota medycznego. *Politechnika Śląska, **Śląskie Centrum Chorób Serca, ***Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Praca zgłoszona do Konkursu dla Młodych Naukowców.

16.45 – 17.00. Dyskusja “okrągłego stołu robotyki medycznej”. Przy kawie o przyszłości zrobotyzowanej medycyny.

17.00. Ogłoszenie wyniku Konkursu o nagrodę Statuetka Robina i Strzała Robina dla młodych naukowców.

 

Brak możliwości komentowania.