PROGRAM 2010 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2010

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII w Zabrzu, Wolności 345a (wejście od ulicy Sienkiewicza).

10 grudzień 2010 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniew Religi w Zabrzu.

11.00. Otwarcie konferencji

Z.Nawrat. Robin Heart program, kierunki rozwoju: widzieć więcej, operować dalej i odczuć dotyk. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Teleoperacja. Demonstracja, po raz pierwszy w Polsce, teleoperacji. Połączenie na żywo. Chirurg będzie sterował z konsoli umieszczonej w Zabrzu (FRK) robotem Robin Heart umieszczonym w Katowicach (Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM). Symulacja operacji będzie przeprowadzona na modelu zawierającym serce wieprzowe.

11.50. Wystąpienie przedstawiciela firmy Emitel – sponsora i technicznego wykonawcy teletransmisji. Damian Niewiadomski, Regionalny Dyrektor Emitel Sp Z.O.O.

12.00. I. Sesja Polskie Roboty Medyczne – postępy.

P.Kostka, Z.Nawrat. Z.Małota. Systemy tele-kontroli: rozwiązania dla sterowania telemanipulatora chirurgicznego RobinHeart i laboratoryjnych stanowisk badawczych. Pracownia Biocybernetyki Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze, Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Z. Nawrat, P. Kostka, M.Ciembroniewicz, J. Stojko, A.Smołka, J.Kreis, A.Grajoszek, K.Rohr, K.Krzysztofik, K.Wtorkowski, W.Sadowski, M.Jakubowski, A.Klisowski, oraz J.Śliwka, M.Zembala. Robin Heart mc2 = pierwszy eksperyment na zwierzętach. FRK Zabrze, Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Medycyny Doświadczalnej ŚUM Katowice.

A. Michnik, M. Bachorz, Z. Paszenda, R. Michnik, J. Jurkojć. Rozwój rodziny robotów rehabilitacyjnych projektowanych w ITAM. ITAM Zabrze, Politechnika Śląska Gliwice.

K Mianowski. Manipulator POLMAN do operacji neurochirurgicznych. Politechnika Warszawska.

Robert Michnik1, Jacek Jurkojć1, Zdzisław Rak1, Grzegorz Gołda2, Władysław Kaliński2, Zbigniew Paszenda3, Michał Bachorz4, Andrzej Michnik4, Wiesław Rycerski5, Jan Janota5. Koncepcja mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodny z metodami neurofizjologicznymi. 1Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska 2Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska 3Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska 4Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze, 5Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach.

13.00. Lunch. Pokazy robotów.

14.00. II Sesja – konkursowa o statuetkę Robina (nagroda Jury) i Strzałę Robina (nagroda publiczności)

Daniel Gorzkowski. Projekt manipulatora do operacji laparoskopowych. Politechnika Warszawska.

Paweł Zawadzki. Projekt inteligentnego statywu narzędzi do operacji laparoskopowych. Politechnika Warszawska

Marta Kordasz, Piotr Sauer. Wstępna analiza kinematyki i dynamiki manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego. Politechnika Poznańska

Jarosław Śnitko. Projekt manipulatora do wykonywania małoinwazyjnych operacji chirurgicznych. Politechnika Warszawska.

Grzegorz Banasik, Marcin Gadzieliński. Zastosowanie i perspektywy wykorzystania robotów w medycynie. Koło Naukowe przy Katedrze Kardiochirurgii i Transplantologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

15.15-15.45. Sesja sponsorska. Technologie dla robotyki medycznej.

Firma : Farnell. Temat : Element 14 informacyjny portal techniczny i społecznościowy dla inżynierów medycznych. Prelegenci : Jakub Binda, Alina Janas.

Firma : AVX. Temat : Elementy pasywne AVX w zastosowaniach medycznych (AVX passive components in medical appliances). Prelegent : Piotr Kuniniec

15.45. Przerwa na kawę.

15.15 -16.00 W tym czasie zbierze się Jury Konferencji w sprawie wyboru laureatów oraz odbędzie się spotkanie założycielskie Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki Medycznej.

16.00. Sterowanie robotem chirugicznym.

P.Kostka, Z.Nawrat, K.Rohr, K.Krzysztofik, K.Wtorkowski. Interfejs chirurg-telemanipulator: Konsola Robin Heart Shell 2. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

K.Rohr, Z.Nawrat, J.Kozak, M. Helbig. Nawigacja USG robota chirurgicznego – studium projektowe. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze; Departament of Otolaryngology, Head and Neck Burgery, University of Frankfurt/Main, Germany; Aesculap AG, Tuttlingen, Germany.

Z Nawrat, G.Ilewicz, P.Kostka, J.Śliwka. Ergonomia pracy chirurga – od narzędzia do konsoli robota chirurgicznego. Wstępne wyniki prac badawczych przy wykorzystaniu techniki wideorejestracji. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Politechnika Śląska.

Ilewicz G. Mężyk A. Modelowanie i optymalizacja struktury telemanipulatora kardiochirurgicznego. Politechnika Śląska.

16.45. Etyka – stąd do przyszłości.

K Mianowski. Wprowadzenie do problemów etyki w robotyzacji operacji chirurgicznych. Politechnika Warszawska.

Z.Nawrat. Wprowadzenie do etyki sztucznych narządów – czyli o człowieku na granicy biologii i techniki. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii & Śląski Uniwersytet Medyczny.

17.15. Uroczyste wręczenie nagród:

Statuetka Robina. Nagroda główna konferencji.

Strzała Robina. Nagroda publiczności, nagroda sponsorowana przez firmę Parnell.

18.00. Zakończenie konferencji.

 

Brak możliwości komentowania.