PROGRAM 2007 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2007

10.00. Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji.

Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik

Prezes Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii prof. Andrzej Karbownik

10.15 – Invited Lecture

Prof. Guido Danieli. Research on Medical Robots at Calabria University. D. Moschella1, G. Gatti2, E. Aulicino1, I. Lopresti1, P. Nudo2, M. Perrelli1, E. Vitelli1, C. Pace3 and G.A. Danieli2. Università della Calabria, Italy.

11.00 -11.30. Sesja Robin Heart Vision

Z.Nawrat, P.Kostka, L.Podsędkowski, W.Dybka, K.Rohr, A.Kandora, Z.Małota. Robin Heart Vision – telemanipulator toru endoskowego. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Z.Nawrat, W.Dybka, K.Rohr, D.Talik*, P.Kostka. Robot na sali operacyjnej – analiza funkcjonalna sposobu mocowania ramienia, aranżacji przestrzeni przy stole operacyjnym, konstrukcja Robin Heart Vision. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, *FAMED Żywiec.

Marek Koźlak, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk. Ocena mocowania do stołu operacyjnego. Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska.

11.30-12.45. Sesja Kontakt człowiek – maszyna

P.Kostka, Z.Nawrat, K.Rohr, W.Dybka, Z.Małota. Interfejs Czlowiek-Maszyna: Minimum Operacji – Maximum Informacji. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Z.Nawrat, W.Dybka, P.Kostka, K.Rohr. Konsola sterowania robotem Robin Heart. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

Grzegorz Ilewicz, Robert Michnik, Dagmara Tejszerska *, Zbigniew Nawrat **. Zastosowanie techniki cyfrowej rejestracji optycznej do określenia wielkości kinematycznych telemanipulatora Robin Heart Vision. *Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki Katedry Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, **Laboratorium Biocybernetyki, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, **Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii, Śląska Akademia Medyczna.

Vera Pérez, Nelson Escobar, Cesar Medina, Luis Benigno Gutiérrez, Zbigniew Nawrat, Pawel Kostka, John Bustamante. Simulation of the master slave system Robin Heart: kinematic analysis , dynamic analysis and bilateral control diagrams. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellín, COLOMBIA, Foundation for Cardiac Surgery Development (FCSD), Zabrze, Poland.

M.Koźlak, Z.Nawrat, W.Sadowski. Możliwości zastosowania technologii przestrzeni wirtualnej do edukacji, treningu chirurgów. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

12.45-13.15. Lunch

1.    Demonstracja wirtualnej sali operacyjnej

2.    Demonstracja Robin Heart Vision

3.    Demonstracja Robin Heart 3

13.15-14.15. Sesja Robin Heart 3

Leszek Podsedkowski. Łódzkie ramię Robin Heart 3 – tym naprawdę można pracować. Politechnika Łódzka.

Piotr Zawiasa. Nowe końcówki narzędziowe do robota Robin Heart. Politechnika Łódzka.

Agnieszka Wróblewska. Analiza systemów pomiarowych siły dla narzędzi telemanipulatorów medycznych. Politechnika Łódzka.

Paweł Lajmert. Metodyka projektowania systemu sterowania telemanipulatora medycznego o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy. Politechnika Łódzka.

14.15 -14.30. Przerwa na kawę

Demonstracja Robin Heart 3.

14.30-14.45. Sesja Roboty Rehabilitacyjne

A.Bratek, W.J. Klimasara, M.Pachuta , Z.Pilat, M. Wlazło. RENUS-1 System mechatroniczny do wspomagania rehabilitacji ruchowej osób po udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Michał Bachorz, Sebastian Mniszek. Urządzenie PASTER do aktywnej i pasywnej rehabilitacji mięśni i stawów kończyn górnych lub dolnych. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM.

Adam Curyło, Andrzej Michnik, Paweł Kowalski, Jacek Brandt. Bezprzewodowa transmisja asynchronicznych danych pomiędzy wieloma węzłami systemu oparta o wykorzystanie grupy pikosieci standardu Bluetooth na przykładzie zastosowania w systemie rehabilitacji kardiologicznej PELETON Plus. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM.

14.45-15.20. Nowe Idee

Jacek Cieślik. Elastyczne ramię robota chirurgicznego – planowanie i śledzenie trajektorii. Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Łukasz Frącczak. Serwomechanizm o dwóch stopniach swobody z ciernym przekazaniem napędów. Politechnika Łódzka.

Zbigniew Nawrat. Roboty Medyczne 2007 – trendy. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.

15.20 -16.00. Dyskusja okrągłego stołu

Perspektywy rozwoju robotyki medycznej w Europie.

Ogłoszenie laureatów nagrody: Statuetka Robina oraz Strzała Robina

Brak możliwości komentowania.