PROGRAM 2006 KONFERENCJA

 

PROGRAM KONFERENCJI ROBOTY MEDYCZNE / Medical Robots 2006

10.00. Ceremonia otwarcia konferencji. Prezydent miasta Zabrze. The opening ceremony – president of Zabrze town.

Zbigniew Nawrat. Roboty medyczne – wprowadzenie (pokaz robotów rodziny Robin Heart) Introduction to Medical Robots. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze Foundation for Cardiac Suregry Development, Zabrze, POLAND

10.30. Invited speaker I

Stephan Jacobs. Road to Surgery Robot Application and New Technological Developments in Robotic Surgery. Herzzentrum, Leipzig, Germany.

11.00. Sesja 1. Sesja medyczna: “Nowe zadania – nowe narzędzia” Medical session: “From new tasks to new tools”

Tomasz Hrapkowicz. Zastosowanie techniki wideoskopowej do pobrania lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej (LIMA) bez otwierania klatki piersiowej. Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląska Akademia Medyczna, Zabrze.

Marek Cisowski. Wideoskopia w kardiochirurgii – doświadczenia własne (Robot AESOP). Katedra Kardiochirurgii, Śląska Akademia Medyczna, Katowice.

Romuald Cichoń. Leczenie choroby wieńcowej za pomocą technik telemanipulacyjnych (Robot da Vinci). Dolnośląskie Centrum Chorób Serca. ,,Medinet” Wrocław, Herzzentrum, Dresden, Germany.

11.40. Przerwa na kawę – Coffee break

11.50. Sesja 2 Sesja inżynierów Postępy robotyki medycznej – Engineer session Medical robotics progress

Vera Zasulich Perez, Luis Benigno Gutiérrez. Medical robotics in latin America – study of two cases. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, COLOMBIA.

Magdalena K. Chmarra, Jenny Dankelman. TrEndo – a system for tracking minimally invasive surgical instruments during training. Department of BioMechanical Engineering, Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.

Michnik Robert1, Ilewicz Grzegorz1, Jurkojć Jacek1, Tejszerska Dagmara1, Nawrat Zbigniew2,3. Kinematic analysis of cardiosurgical telemanipulator Robin Heart 1 by video recording method – initial scientific research. 1Department of Applied Mechanics, Silesian University of Technology, 2Foundation for Developement of Cardiac Surgery 3Medical University of Silesia.

Piotr Wróblewski. Systematyczne podejście do projektu układu przeniesienia napędu narzędzi telemanipulatora Robin Heart 3. Systematical approach to project of the drive transmission system for telemanipulator robin Heart 3 tools. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka

P. Lajmert, L. Podsędkowski, J. Teodorczyk. Możliwe konfiguracje układu sterowania telemanipulatora chirurgicznego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa. Analysis of different structures of cardiochirurgical telemanipulator control system from safety requirements point of view. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka.

12.50. Sesja 3 Sesja młodych naukowców 1 Roboty medyczne – problemy i przyszłość – Young scientist session 1 Medical robots – problems & future

Michał Krasiński, Maciej Ramlo, Przemysław Wołodźko. Wielozadaniowy robot medyczny. Politechnika Gdańska, wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, kierunek Automatyka i Robotyka, Studenckie Koło Automatyków SKALP działające przy katedrze Systemów Automatyki na wydziale ETI Politechniki Gdańskiej.

Maksymilian Woźniak. Robot „Saraptor” – jako przykład zastosowania prostego układu mechanicznego jako system utrzymania równowagi w mobilnych robotach dwunożnych. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Łukasz Widzyk, Michał Śmierciak. Koncepcyjny projekt protezy ręki. Robotyka i Mechatronika na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Vera Zasulich Perez, Arkadiusz Kandora. The modeling of the master in the bilateral control of teleoperation system Robin Heart. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, COLOMBIA, Foundation for Cardiac Surgery Development, Zabrze, POLAND.

14.00. Lunch

14. 30. Invited speaker II

J.E.N. Jaspers. Simple Tools for Surgeons. Design and Evaluation of Mechanical Alternatives for „Robotic” Instruments for Minimally Invasive Surgery. Medisch Technisch Adviseur, Amsterdam, The Netherlands

15.00. Sesja 4 Sesja młodych naukowców 2 Roboty medyczne – problemy i przyszłość – Young scientist session 2 Medical robots – problems & future

Wojciech Jopek, Michał Turów. Model manipulatora do wspomagania operacji. Politechnika Wrocławska.

Marcin Witkowski. Projekt wstępny manipulatora nośnego nowego typu dla robota do chirurgii narządów wewnętrznych. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Zakład Teorii Maszyn i Robotów.

Marcin Michno, Michał Owsianka. Koncepcje realizacji ruchu w przegubie kardiochirurgicznego robota laparoskopowego. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wiktor Sieklicki. Projekt robotycznego mikro-nadgarstka dla potrzeb chirurgii laparoskopowej wykonany w technologii MEMS. Politechnice Gdańskiej.

Grzegorz Ilewicz. Shape geometry of parallel mechanism to increase operative ability of cardiosurgical telemanipulator. Department of Applied Mechanics, Silesian University of Technology.

Łukasz Frącczak. Analiza problemu przekazywania obrazu podczas przeprowadzania operacji chirurgicznych z zastosowaniem telemanipulatorów kardiochirurgicznych. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, Politechnika Łódzka.

Marcin Stefanowicz. Czy zastosowanie robotów w medycynie jest i będzie bezpieczne?. Specjalista ds. badań klinicznych produktów i wyrobów medycznych firmy PRA International w Warszawie.

16.15. Przerwa na kawę – Coffee break

16.30. Dyskusja: Przyszłość robotyki medycznej i edukacja Discussion about future of medical robotics and education

16.45. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie statuetki Robina dla najlepszego młodego naukowca. The hand in Robin statue prize for the best young scientist work in medical robotics subject.

17.00. Zakończenie konferencji – Closing ceremony.

Brak możliwości komentowania.