GALERIA 2015 – KONFERENCJA

Galeria fotografii z konferencji Roboty Medyczne 2015

Już po raz trzynasty naukowcy, projektanci, konstruktorzy i użytkownicy związani z robotyką medyczną spotkali się 17 i 18 grudnia 2015 r., w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, na kolejnej, dorocznej konferencji o robotyce. Prezentowane były nowe projekty robotowe o zastosowaniu chirurgicznym, diagnostycznym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, realizowane w Polsce i w przedsięwzięciach międzynarodowych, doświadczenia w użyciu robotów komercyjnych oraz spojrzenie mistrzów medycyny na zastosowanie robotów w praktyce. Nie zabrakło również pokazu fundacyjnych robotów z rodziny Robin Heart, demonstracji sterowania robotem na odległość (robot Robin Heart PVA Pelikan umieszczony w kopalni muzeum GUIDO na poziomie 320 m pod ziemią kontrolowany bezpośrednio z zadajnika ruchu znajdującego się w budynku FRK)  oraz dyskusji o tym, jak tworzyć roboty nie tylko użyteczne, funkcjonalne i bezpieczne, ale i piękne.

Autor fotografii: Mariusz Jakubowski

XIII Konferencja Roboty Medyczne 2015 zajęła się kwestiami związanymi z wdrożeniem pierwszego polskiego robota chirurgicznego Robin Heart i była okazją do pokazania innowacyjnych pomysłów młodych twórców, uczestniczących w projektach europejskich oraz tych, którzy realizują prace własne i konkurują o nagrody.

Obie te nagrody: Statuetka Robina – nagroda publiczności oraz Strzała Robina – nagroda jury, w pierwszym dniu konferencji trafiła do rąk pana Grzegorza Piątka z firmy Prodromus, za pracę „Robot do reedukacji chodu – od pomysłu do wdrożenia”. Wyróżnienia otrzymali również: Piotr Prochor z Politechniki Białostockiej za pracę „Studium projektowe biomechatronicznego aparatu wspomagającego drenaż limfatyczny kończyn dolnych i górnych” oraz Jędrzej Stranz z Politechniki Poznańskiej za pracę „Projekt egzoszkieletu stawu łokciowego do badań nad sterowaniem”.  Serdecznie Gratulujemy !!!

Obok młodych konstruktorów i projektantów, w konferencji wzięli udział doświadczeni projektanci i użytkownicy, reprezentujący różnorodne specjalizacje medyczne, rehabilitację i opiekę domową. Sesja praktyków – po co nam roboty medyczne była wspaniałym otwartym panelem dyskusyjnym w którym brali udział znakomici lekarze dr n. med. Marek Krakós, lek. med. spec. Krzysztof Borkowski, dr n. med. Arkadiusz Farmas, dr n. med. Józef Kurek, dr med. Tomasz Hrapkowicz, dr hab. n. med. Damian Czyżewski, dr n. med. Józef Kurek, dr Wiesław Rycerski, doc. Tadeusz Morawiec przedstawiła potrzeby i oczekiwania wobec robotów medycznych pod względem ich zastosowania w obszarach różnych specjalizacji medycznych.

Z ogromnym zainteresowaniem został przyjęty wykład profesora Wojciecha Witkiewicza o doświadczeniach wrocławskich w aplikacjach robota da Vinci oraz profesora Krzysztofa Kozłowskiego o pracach badawczych w zakresie robotyki medycznej prowadzonych w Politechnice Poznańskiej. Obydwaj odebrali tytuły Honorowych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotyki Medycznej.

Wśród gości zagranicznych, biorących udział w konferencji znalazł się dr Sławomir Marecik, który od lat przeprowadza w amerykańskich szpitalach zabiegi przy użyciu robota da Vinci i jest jednym  z pionierów wykorzystania go w chirurgii jelita grubego oraz Tal Golesworthy – inżynier, który w obliczu koniecznej operacji aorty wstępującej (cierpiał na zespół Marfana), postanowił sam sobie pomóc. Stworzył idealnie dopasowany, „szyty na miarę” implant z siatki tekstylnej, którą wszczepił mu profesor John Pepper – kardio i torakochirurg. Uniknął w ten sposób implantacji stentgraftu kompozytowego i konieczności dożywotniego stosowania leków przeciwzakrzepowych. Pomysł Tala Golesworthy’ego, jako przykład medycyny spersonalizowanej, zastosowany został u kolejnych 60 osób.

W ciągu dwóch dni konferencji zaprezentowane 46 wykładów, w dyskusji wzięło udział ponad 50 ekspertów z różnych dziedzin, w sumie mieliśmy prawie 250 gości.

Serdecznie zapraszamy na naszą następną XIV Konferencję Roboty Medyczne 2016 jak zwykle do Zabrza. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotyki Medyczne i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi.

Prezydent konferencji – dr hab. Zbigniew Nawrat

Brak możliwości komentowania.