GALERIA 2016 – KONFERENCJA

 

Galeria fotografii z konferencji Roboty Medyczne 2016

Za nami XIV konferencja poświęcona robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. 9 grudnia gościliśmy znakomitości nauki, techniki i medycyny – ogromne zainteresowanie publiczności i mediów, 10 grudnia – multidyscyplinarne spotkanie mistrzów i uczniów Akademii ISMR.

Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmuje wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.

 

Autor fotografii: Mariusz Jakubowski

 

Wszystkie wykłady Konferencji i Akademii, dzięki wspaniałemu darowi firmy ExpertLab sp. z o.o. sp. k. (serdeczne podziękowania dla całego zespołu kierowanego przez Stanisława Wysokowicza) były transmitowane bezpośrednio do sieci dostępne dla wszystkich chętnych.

Konferencje otworzył wykład wprowadzający prezydenta ISMR Zbigniewa Nawrata: Introduction – robots & medical robots 2016. Pierwszym wykładem proszonym był “MEMS sensing in technis and medicine – own experiences” przedstawiony przez węgierskiego wybitnego naukowca PÉTER FÜRJES z Centre for Energy Research, Institute of Technical Physics and Materials Science z Budapeszt. Wykład specjalisty tworzenia mikromechanicznych urządzeń pomiarowych od krzemu do sensora był fascynujący – jako przygoda współczesnych twórców i ważny – jako opis technologii, która może zmienić roboty w czujące urządzenia. Kolejny wykład przedstawił János Radó (także z Budapesztu), zaprezentował prace rozwojowe prowadzone w ramach projektu EU INCITE. Zastosowanie węgierskich czujników 3D siły pozwoli wprowadzić sprzężenie siłowe do polskich robotów Robin Heart. Uczestnikom konferencji przedstawiono – pierwszy, działający system z efektywnym sprzężeniem siłowym Robina – dzięki dwóm czujnikom siły zamontowanym w końcówce narzędzia.

Kontynuację zagadnienia rozwoju polskiego robota Robin Heart – w poszukiwaniu czułości (INCITE), elastyczności (StiffFlop) i precyzji – prowadził wykład Zbigniewa Nawrata “The progress of the development of Polish robot Robin Heart – searching sensitivity (Incite), flexibility (StiffFlop) and precision”. Kolejne pracę dotyczące tym razem robota TeleRobin przedstawili – Łukasz Mucha prezentując samego robota i nową platformę narzędziową, oraz duet  Dariusz Krawczyk i Piotr Kroczek – prezentując system sterowania robota .

Robot toru wizyjnego Robin Heart PortVisionAble został przedstawiony przez Kamila Rohra. Największe zainteresowanie wzbudził wykład dr Grzegorza Religi, który wprowadził uczestników w tajniki przygotowań do pierwszego eksperymentalnego zastosowania robota Robin Heart PortVisionAble. Pokaz robota – pierwszego z rodziny Robin Heart, który trafi do klinik – rozwiał wszystkie wątpliwości o stanie gotowości polskiego robota do wdrożenia, i walki o zdobycie części rynku urządzeń wspomagających chirurgię endoskopową. Pierwsza operacja kardiochirurgiczna – operacja zastawki mitralnej – odbędzie się w łódzkiej klinice pod koniec 2017 r.

Marek Zawadzki, znakomity chirurg z Wrocławia przedstawił pracę, przygotowaną z pionierem robotyki medycznej profesorem Wojciechem Witkiewiczem, dotyczącą nowości w robotyce chirurgicznej. Poznaliśmy osiągnięcia, kłopoty i perspektywy jedynego w Polsce od lat ośrodka klinicznego z robotem da Vinci. To też zaczyna się zmieniać – mamy dwa nowe roboty: w Toruniu i  Rzeszowie.

W zupełnie nowe pole dla robotyki medycznej – stomatologię i implantologię – wprowadził Tadeusz Morawiec i Patryk Kownacki.  W sesji dotyczącej robotów rehabilitacyjnych wysłuchaliśmy świetnego wykładu Krzysztofa Mianowskiego z Politechniki Warszawskiej (zrobotyzowany pionizator dla tetraplegików). Na Politechnice Poznańskiej rozwijano oryginalne systemy rehabilitacji ręki (Marek Trączyński), na Politechnice Warszawskiej system rehabilitacji stawu skokowego (Amadeusz Duduś) na Politechnice Wrocławskiej – rehabilitacji ręki (Maciej Wysocki). Wydaje się, że poziom prezentowanych od lat prac w dziedzinie rehabiltacyjnych rozwiązań robotycznych i zaangażowanie wielu zespołów akademickich w kraju stawia tą dziedzinę robotyki w Polsce na wysokim poziomie. Należy spodziewać się wdrożeń. Kolejny zaproszony gość – prof. Łukasz Major – przedstawił innowacyjne technologie materiałów, a właściwie powierzchni, czyli nano-kompozytowe powłoki bio-tribologiczne w aspekcie ich zastosowania w konstrukcji robota kardiochirurgicznego. Temat w zakresie powłok węglowych kontynuował Marcin Kot również z Krakowa – przedstawiając wyniki współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie oraz Joanneum Research z Austrii.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano pracę teoretyczną z zakresu mechaniki robota chirurgicznego przygotowaną przez Grzegorza Ilewicza z Politechniki Rzeszowskiej.
Konferencją cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności – i rzeczywistej i w sieci. Media donosiły o postępach robotyki medycznej. Informacje w prasie, radiu i  telewizji pozwoliły na popularyzacje poruszanej tematyki oraz liderów projektów naukowych. Szczególne zainteresowanie wzbudził dr Grzegorz Religa opisując przygotowania do wdrożenia pierwszego polskiego robota.

Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2016 odbyła się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina”. Publiczność konferencji zdecydowała że  nagroda STRZAŁA ROBINA – trafiła do Marka Trączyńskiego i Krzysztofa Kozłowskiego z Politechniki Poznańskiej (urządzenie do rehabilitacji ręki).

Jury konferencji przyznało nagrodę główną – STATUETKĘ ROBINA – Dariuszowi Krawczykowi i Piotrowi Kroczkowi, którzy wykonali system sterowania robota Robin Heart Tele i dokonali odpowiedniej prezentacji działającego systemu.  Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia dla Marka Trączyńskiego i Krzysztofa Kozłowskiego z Politechniki Poznańskiej, dla Amadeusza Duduś z Politechniki Warszawskiej (stanowisko do rehabilitacji stawu skokowego) oraz Macieja Wysockiego, Roberta Stachurskiego i Szymona Dzwończyka z Politechniki Wrocławskiej (bioorteza).

 

Brak możliwości komentowania.