BIULETYN

Materiały konferencyjne zostały zawarte pierwszym numerze Medical Robotics Reports (wydanym w wersji elektronicznej na kilku stronach internetowych oraz w 500 egzemplarzach papierowych. Publikacja finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (Umowa nr 590/P-DUN/2012).

Medical Robotics Reports (aby pobrać wersję PDF kliknij na zdjęcie)

biuletyn_MRR_01
biuletyn_MRR_02
biuletyn_MRR_03

 

Brak możliwości komentowania.