AKTUALNOŚCI

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

W jej trakcie odbędzie się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina”. Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2018 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.

Konferencja Roboty Medyczne 2018 odbędzie się 7-8 grudnia 2018. Pierwszego dnia odbędzie się otwarta dla wszystkich naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkanie Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych – Akademia ISMR, spotkanie to ma charakter zamknięty, wejście tylko dla członków Stowarzyszenia, aktywnych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2018 (zgłaszających prace) oraz gości zaproszonych przez Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki – od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników – medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczny by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.

REJESTRACJA DLA SŁUCHACZY

REJESTRACJA dla słuchaczy: Rejestracja tradycyjna na listach, w dniu konferencji oraz akademii. Serdecznie zapraszamy.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc siedzących (120 miejsc) na sali konferencyjnej gwarantowane miejsca siedzące mają prezentujący, osoby z zaproszeniem imiennym i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej.

REJESTRACJA DLA PREZENTUJĄCYCH

Rejestracja odbywa się przez przesłanie streszczenia pracy (1 strona A4) oraz pełnej pracy (3-6 stron A4) na adres materials@medicalrobots.eu (plik Word i PDF, brak wymogów co do formatowania tekstu). Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs dla młodych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2018 ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów i młodych naukowców, ale otwarty również dla młodych hobbystów i pasjonatów niezwiązanych z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi. Mile widziani będą także zafascynowani robotyką młodzi ludzie, którzy wybór uczelni mają jeszcze przed sobą.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. wiek autorów prac do 35 lat

2. w treści maila należy podać informacje o zgłoszeniu pracy do konkursu.

3. nadesłanie autorskiej pracy indywidualnej lub zbiorowej, dotyczącej szeroko pojętej problematyki robotów medycznych (projektowanie, konstrukcja, badania, zastosowanie itp.) o objętości 3-6 stron (plik Word i PDF) dla pełnej pracy oraz 1 strona (plik Word i PDF) dla streszczenia. Brak wymogów co do formatowania tekstu.

4. językiem obowiązującym jest język polski lub angielski

5. termin nadsyłania prac do 18 listopada 2018 r.,

6. adres nadsyłania prac: materials@medicalrobots.eu

Sposób oceny prac: – Jury specjalistów wielu dziedzin nauki, techniki i medycyny oceniać będzie nowatorstwo, oryginalność, rzetelność prowadzonych badań oraz wagę pracy dla rozwoju zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie – Jury na koniec konferencji przyznaje nagrodę Statuetka Robina, natomiast zgromadzona na sali publiczność w trakcie tajnego głosowania przyznaje nagrodę Strzała Robina.

TERMIN I MIEJSCE

Termin konferencji: 7 grudnia 2018 r

Termin spotkania Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych: 8 grudnia 2018 r

Miejsce konferencji i akademii: Sala konferencyjna Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (120) na sali konferencyjnej gwarantowane miejsca mają prezentujący, osoby z zaproszeniem imiennym i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej.

Język obowiązujący na konferencji: polski lub angielski.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI Roboty Medyczne 2018 – conference@medicalrobots.eu

Przewodniczący – dr hab. Zbigniew Nawrat, tel. (+48 32) 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Głównym organizatorem konferencji jest:

logo_www

Międzynarodowe Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej / International Society for Medical Robotics – WWW

logo i napis FRK_ZBIGNIEWA_ RELIGI_www

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi – WWW.

PARTNERZY KONFERENCJI

logo_sccs-aktualne

Śląskie Centrum Chorób Serca – WWW

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Zbigniew Nawrat

Brak możliwości komentowania.