AKTUALNOŚCI

XVII Medical Robots Conference (SCIENCE) +
Digital Innovation Hub Robotics in Healthcare HERO +
MR FORUM with panels RESARCH, MARKET, USERS, BUSINESS
05.07. 2019 – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Serdecznie zapraszamy na XVII konferencję Roboty Medyczne. Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots odbędzie się tym razem w lipcu, ale jak zwykle, w Zabrzu, w gościnnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. To będzie pewnie najważniejszy dzień dla robotyki medycznej w Polsce w tym roku. Zapraszamy do Zabrza wszystkich naukowców i użytkowników, wynalazców i producentów, potencjalnych użytkowników i fanów tej niezwykle rozwijającej się dziedziny. Dla naszych szanownych gości i uczestników organizujemy w tym dniu również pierwszy w Polsce panel informacyjny dotyczący projektu europejskiego, którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw związanych z robotyką medyczną oraz Forum Robotyki Medycznej – platformę dyskusyjną wszystkich zaangażowanych w rozwój i wdrożenia robotów w usługach zdrowia.

Ramowy plan spotkań obejmuje:

1. XVII Konferencja Roboty Medyczne/Medical Robots 2019 z sesjami: roboty rehabilitacyjne, usługowe/socjalne, chirurgiczne …

2. INFO DAY HERO Digital Innovation Hub Robotics in Healthcare -, w którego czasie przedstawimy wszystkie plany związane z projektem europejskim.

3. Lunch i pokazy robotów

4. Sesja Paneli Dyskusyjnych Forum Robotyki Medycznej (MEDICAL ROBOTICS FORUM)

a) panel wynalazców/badaczy robotów medycznych (Research)

b) panel przedsiębiorców/producentów robotów medycznych (Market)

c) panel użytkowników robotów medycznych (Users)

d) panel menedżerów wdrażających roboty (Business)

e) sesja konfrontacji (Confrontation)

5. Oferta Klastrów Biomedycznych: Klaster Life Science Kraków, Klaster Med Silesia Gliwice.

W czasie Konferencji będzie jak co roku, przyznana nagroda publiczności STRZAŁA ROBINA i nagroda jury STATUETKA ROBINA dla najlepszej pracy młodego naukowca.

REJESTRACJA DLA SŁUCHACZY

REJESTRACJA dla słuchaczy: REJESTRACJA

Rejestracja elektroniczna do 2 lipca 2019 r., (w dniu konferencji będzie jeszcze dostępna rejestracja tradycyjna na listach). W związku z ograniczoną liczbą miejsc siedzących (120 miejsc) na sali konferencyjnej gwarantowane miejsca siedzące mają prezentujący, osoby z zaproszeniem imiennym i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej. Udział w konferencji jest darmowy.

REJESTRACJA DLA PREZENTUJĄCYCH

Rejestracja dla prezentujących: REJESTRACJA

W formularzu rejestracyjnym należy wkleić streszczenie pracy (1 strona A4). Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2019 r.

Udział w konferencji jest darmowy.

REJESTRACJA DLA CZĘŚCI PANELOWEJ KONFERENCJI

Zgłoszenia, propozycję uczestników do części panelowej proszę kierować na adres nawrat@frk.pl – zostaną z uwagą rozważone i wystosowane odpowiednie zaproszenia.

Udział w spotkaniach jest darmowy.

REGULAMIN KONKURSU – STRZAŁA I STATUETKA ROBINA

Konkurs dla młodych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2019 ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów i młodych naukowców, ale otwarty również dla młodych hobbystów i pasjonatów niezwiązanych z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi. Mile widziani będą także zafascynowani robotyką młodzi ludzie, którzy wybór uczelni mają jeszcze przed sobą.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. wiek autorów prac do 35 lat

2. nadesłanie autorskiej pracy indywidualnej lub zbiorowej, dotyczącej szeroko pojętej problematyki robotów medycznych (projektowanie, konstrukcja, badania, zastosowanie itp.)

3. w trakcie rejestracji pod linkiem REJESTRACJA należy w punkcie 6, zgłosić pracę do konkursu.

4. językiem obowiązującym jest język polski lub angielski

5. termin nadsyłania prac do 25 czerwca 2019 r.,

Sposób oceny prac: Jury specjalistów wielu dziedzin nauki, techniki i medycyny oceniać będzie nowatorstwo, oryginalność, rzetelność prowadzonych badań oraz wagę pracy dla rozwoju zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie.

TERMIN I MIEJSCE

Termin konferencji: 5 lipca 2019 r

Miejsce konferencji: Sala konferencyjna Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (120) na sali konferencyjnej gwarantowane miejsca mają prezentujący, osoby z zaproszeniem imiennym i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej.

Język obowiązujący na konferencji: polski lub angielski.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI Roboty Medyczne 2018 – conference@medicalrobots.eu

Przewodniczący – dr hab. Zbigniew Nawrat, tel. (+48 32) 373 56 64, e-mail: nawrat@frk.pl

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Głównym organizatorem konferencji jest:

logo_www

Międzynarodowe Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej / International Society for Medical Robotics – WWW

logo i napis FRK_ZBIGNIEWA_ RELIGI_www

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi – WWW.

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Zbigniew Nawrat

Brak możliwości komentowania.